Contacteer stad Antwerpen

Aanmelden bij Beschut wonen

Beschut wonen is een manier van wonen voor psychisch kwetsbare volwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Beschut wonen biedt hen een woning, maar ook begeleiding en toezicht.


Welke begeleiding krijg je?

De woonbegeleider:

 • is een coach
 • helpt je om:
  • zelfstandiger te worden
  • te re-integreren in een leefomgeving die zo normaal mogelijk is
 • adviseert je in je rol als ouder, dochter, zoon, buurtbewoner, vriend(in), werknemer, vrijwilliger …
 • betrekt je netwerk en directe omgeving bij de begeleiding

Voor wie?

 • Je woont in een district van Antwerpen.
 • Je hebt een vast inkomen.
 • Je bent bereid om begeleiding te krijgen.
 • Je neemt medicatie (op een correcte manier, zoals je arts het voorschrijft).
 • Je wil graag een zinvolle activiteit tijdens de dag.
 • Je bent aanwezig op de (twee)wekelijkse bewonersvergadering.
 • Je maakt afspraken met de begeleider over het gebruik van middelen.

Hoe stel je je kandidaat als bewoner?

Wanneer krijg je een antwoord?

Je hebt een eerste contact met ons maximaal 1 maand nadat we je bundel en verslag kregen.