Contacteer stad Antwerpen

Ondersteuning voor betaalbare vrijetijdsactiviteiten

Ben je in begeleiding bij een sociaal centrum, Werkervaring of Budget & Schulden? Dan kan je financiële ondersteuning krijgen voor je vrijetijdsactiviteiten. Je kan ook kiezen uit een groot aanbod betaalbare of gratis vrijetijdsactiviteiten: speelpleinen voor kinderen, daguitstappen, vakanties, tickets en begeleide groepsuitstappen.


Voor wie?

Klanten van:

 • de sociale centra en ondersteunende diensten (Binnenste Buiten, Extra …):
  die begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker
 • Werkervaring:
  die begeleiding en bemiddeling krijgen in functie van werkervaring (artikel 60 § 7)
 • Budget & Schulden

Het aanbod is niet voor personen die:

 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) wonen
 • in België verblijven zonder juiste verblijfspapieren

Financiële ondersteuning voor vrijetijdsactiviteiten

Wat kan je ermee betalen?

 • inschrijving bij de sportclub, fitness of culturele vereniging van je keuze,
  en aankoop van materiaal dat je nodig hebt voor die sport of hobby  
  (bijvoorbeeld: kledij, een bal, tekenmateriaal …)
 • een vakantie in Vlaanderen via Iedereen Verdient Vakantie en de vervoerskosten daarvoor
 • vervoerskosten voor een daguitstap via Iedereen Verdient Vakantie
 • kosten voor een opleiding, cursus en workshops voor persoonlijke ontwikkeling
 • ZOO-abonnement
 • internetabonnement voor een vaste lijn op je thuisadres (tot maximaal 10 euro per maand)
 • schoolkosten voor secundaire school, inschrijving in zomerschool en jeugdbeweging, verblijfskosten in het internaat voor kinderen ouder dan 18 jaar (zonder eigen bijdrage)

Hoeveel bedraagt de financiële ondersteuning? 

Maximaal 200 euro per jaar per gezinslid.
Je betaalt minimaal 20 % van de originele factuurprijs altijd zelf (behalve bij schoolkosten voor kinderen ouder dan 18 jaar).

Wanneer heb je recht op deze financiële ondersteuning? 

 • Je gebruikt eerst alle andere sociale rechten (mutualiteit, voordelen A-kaart …).
  Hoe weet je dat?
  Vraag het aan je maatschappelijk werker of begeleider Werkervaring tijdens je volgende gesprek.
   
 • De facturen gaan over activiteiten in een bepaalde periode.

  Je kan financiële ondersteuning vragen voor een activiteit in:
  • het huidige schooljaar
  • het vorige (als de aanvraag gebeurt voor december) of het volgende schooljaar (als de aanvraag gebeurt na december)

   Bijvoorbeeld
   In het schooljaar 2023-2024 vraag je financiële ondersteuning aan:
   • Doe je de aanvraag voor december 2023?
    Dan kan je een terugbetaling krijgen voor activiteiten tussen september 2022 en juni 2024.
     
   • Doe je de aanvraag na december 2023?
    Dan kan je een terugbetaling krijgen voor activiteiten tussen september 2023 en juni 2025.
     
 • Je betaalt de factuur eerst volledig zelf.

  Daarvan krijg je 80 % terugbetaald.
  Je betaalt minimaal 20 % van de originele factuurprijs altijd zelf.
  (behalve bij schoolkosten voor kinderen ouder dan 18 jaar)

         of

 • Je betaalt minimaal 20 % van de originele factuurprijs eerst zelf. (behalve bij schoolkosten voor kinderen ouder dan 18 jaar)
  We betalen de andere 80 % direct aan de organisatie.
  Vraag aan je maatschappelijk werker of begeleider naar de mogelijkheden voor betaling.
   
 • Wil je materiaal of kleding aankopen voor een sportclub of -vereniging?
  Dan heb je een bewijs nodig dat je lid bent van die club of vereniging.
   
 • Financiële ondersteuning vrije tijd is mogelijk zolang er budget is.

Hoe vraag je de financiële ondersteuning aan?

 1. Vraag het aan je maatschappelijk werker of begeleider tijdens je volgende gesprek.
   
 2. Hou de facturen en betalingsbewijzen goed bij.
  Geef ze aan je maatschappelijk werker of begeleider

Betaalbare vrijetijdsactiviteiten

Lees meer over het aanbod en hoe je het aanvraagt.

Hoeveel betaal je?

Je kan tot 100 % terugbetaling krijgen:

1.  Je betaalt de factuur eerst zelf of geeft de factuur en een duidelijk betalingsbewijs af aan je maatschappelijk werker of begeleider. 

Je maatschappelijk werker of begeleider berekent of je:

 • het volledige bedrag terugkrijgt op je rekening (financiële ondersteuning gezinsarmoede)
 • nog een deel zelf moet betalen

2.   We betalen de factuur:

 • aan jou als jij eerst zelf betaalde
 • direct aan de speelpleinorganisatie

Hoe vraag je het aan?

1.  Vraag bij je maatschappelijk werker of begeleider naar het speelpleinaanbod tijdens je volgend gesprek.

2.  Je maatschappelijk werker of begeleider:

 • bespreekt met jou het aanbod
  (jij kiest zelf uit dat aanbod: welke organisaties en wanneer)
   
 • geeft je een ‘attest sociaal tarief’ mee, dat:
  • je moet tekenen en afgeven bij de organisatie
   (de organisatie geeft je dan direct korting)
  • een heel schooljaar geldig is

3.  Je betaalt de factuur eerst zelf of geeft de factuur en duidelijk betalingsbewijs af aan je maatschappelijk werker of begeleider.

Let op! Doe je aanvraag altijd zo snel mogelijk
Anders zijn er mogelijk geen plaatsen meer.

Je mogelijkheid om te boeken hangt af van:

 • het aantal beschikbare plaatsen bij de organisatie
 • de periode die je vraagt

Hoeveel betaal je?

Iedereen Verdient Vakantie geeft een korting op de tickets.
Die korting zit al in de prijs die je zelf betaalt aan de kassa.

Je krijgt misschien 80 % van je vervoerskosten met het openbaar vervoer terug (financiële ondersteuning vrije tijd). Wil je een terugbetaling voor de vervoerskosten van je uitstap?
Geef dan je originele vervoersbewijzen aan je maatschappelijk werker of begeleider.

Hoe vraag je het aan?

1.  Reserveer een betaalbare daguitstap via je maatschappelijk werker, begeleider of medewerker van team Vrije Tijd. Die bekijkt samen met jou het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie.
(jij kiest zelf uit dat aanbod: welke uitstappen en wanneer)
Je kan reserveren via e-mail, telefonisch of door een afspraak te maken.

2.  Na de reservatie krijg je een reservatiebewijs van de attractie in je mailbox.
Bij sommige daguitstappen:

 • duurt het een paar dagen voor je het bewijs krijgt
 • kan je pas een week voor een uitstap reserveren
  Neem het bewijs mee naar de attractie. Daar betaal je zelf aan de kassa.

Let op! Doe je aanvraag zo snel mogelijk
Anders zijn er mogelijk geen plaatsen meer.

Hoeveel betaal je?

Je betaalt zelf nog 20 % van de volledige factuur (tot je het maximumbedrag voor financiële ondersteuning vrije tijd bereikt hebt). Iedereen Verdient Vakantie zorgt voor een korting die ze hebben afgesproken met de aanbieders van vakantie. Die korting zit al in de prijs die je betaalt.

 • Annuleer je de vakantie door een geldige reden tot 3 weken voor je vakantie?
  Dan krijg je al je geld terug.
 • Annuleer je minder dan 3 weken voor je vakantie?
  Dan betaal je (alle) kosten.

Je krijgt misschien 80 % van je vervoerskosten met het openbaar vervoer terug (financiële ondersteuning vrije tijd). Wil je een terugbetaling voor de vervoerskosten van je uitstap?
Geef dan je originele vervoersbewijzen aan je maatschappelijk werker of begeleider.

Hoe vraag je het aan?

1.  Zeg aan je maatschappelijk werker of begeleider dat je een betaalbare vakantie wil.
Die geeft dat door aan team Vrije Tijd.

2.  De medewerker van team Vrije Tijd:

 • contacteert je voor een afspraak, meestal binnen 2 tot 4 weken
 • bekijkt samen met jou:
  • het aanbod van Iedereen Verdient Vakantie
   (jij kiest zelf uit dat aanbod: welke vakantie en wanneer)
    
  • of je een terugbetaling (financiële ondersteuning vrije tijd) krijgt voor:
   • de kosten van je vakantie
   • de vervoerskosten om met het openbaar vervoer naar je vakantieadres te gaan

Let op! Doe je aanvraag zo snel mogelijk
Anders zijn er mogelijk geen plaatsen meer.

Hoeveel betaal je?

Bij begeleide groepsuitstappen via de vrijetijdskalender
moet je niets betalen.

Bij tickets via de vrijetijdskalender
betaal je maximaal 3 euro.

Hoe vraag je het aan?

Informeer bij:

 • je maatschappelijk werker
 • je begeleider werkervaring
 • je medewerker Vrije Tijd

Hoe werkt het?

 1. Je maatschappelijk werker, begeleider werkervaring of medewerker Vrije Tijd bespreekt met jou het aanbod.
  Je kiest zelf uit dat aanbod: welke activiteiten en wanneer.
 2. Je begeleider reserveert direct een ticket of uitstap, als er nog genoeg plaatsen zijn.
 3. Je begeleider vertelt je hoe je een ticket kan krijgen

Tickets

Je kan tickets reserveren voor films en evenementen. Je kiest uit het aanbod van de Vrijetijdskalender.

Je hulpverlener vertelt je welke werkwijze jij moet volgen.

 • Optie 1: Haal je ticket op aan het loket in de Lange Nieuwstraat 36, 2000 Antwerpen. Met dat ticket kan je naar de voorstelling of het evenement.
 • Optie 2: Ruil je reservatiebewijs om voor het ticket voor de gekozen film of evenement aan de kassa ter plaatse.

Uitstappen

 • Uitstap met kinderen: Je gaat gratis met je kind(eren) op uitstap, onder begeleiding van een medewerker Vrije Tijd. We verzamelen op een centrale plaats om met het openbaar vervoer of een bus op uitstap te gaan.
 • Uitstap voor volwassenen: Je leert andere mensen kennen tijdens een groepsuitstap, onder begeleiding van een medewerker Vrije Tijd. 

Contacteer

Team vrije tijd

vrijetijd@antwerpen.be
tel. 03 338 1735