Bezwaar tegen belasting indienen

Ga je niet akkoord met de belasting die je moet betalen? Dan kan je een bezwaar indienen.

Vervaltermijn

De termijn om bezwaar in te dienen is bij wet vastgelegd. Je moet het bezwaar aantekenen binnen de 3 maanden, te rekenen vanaf de 3de werkdag na verzending van het aanslagbiljet OF van de kennisgeving van de aanslag OF van de datum van de contante inning. 

De verzendingsdatum vind je bij de administratieve gegevens op het aanslagbiljet.

De termijn van 3 maanden is een vervaltermijn. Na deze termijn is een bezwaarschrift onontvankelijk en wordt het om die reden afgewezen.

Hoe een bezwaarschrift indienen?

  • per e-mail naar bezwaren@antwerpen.be
  • of per brief, aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. dienst fiscale bezwaren, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Het bezwaarschrift:

  • bevat de reden van jouw bezwaar met eventuele bewijsstukken;
  • bevat een kopie van het aanslagbiljet;
  • vermeldt jouw naam en (eventueel nieuw) adres;
  • is, als het aanslagbiljet niet aan jou persoonlijk gericht werd, met een volmacht ondertekend door de belastingplichtige;
  • is door jou ondertekend en gedateerd

Wil je gehoord worden op de hoorzitting? Dan moet je dit uitdrukkelijk vragen in jouw bezwaarschrift. 

Procedure

Zodra wij jouw bezwaar ontvangen hebben, ontvang je een ontvangstbewijs als bevestiging. Heb je in het bezwaarschrift gevraagd om gehoord te worden, dan word je nadien met een aangetekende brief uitgenodigd voor een hoorzitting.

De beslissing van het college wordt per aangetekende zending meegedeeld.

Ga je niet akkoord met de beslissing van het college, dan kan je daartegen beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg. Deze procedure wordt toegelicht bij de beslissing van het college.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.