Contacteer stad Antwerpen

Problemen met je buren

Samenleven is niet altijd even gemakkelijk. Misverstanden zijn menselijk. Elke buur heeft andere gewoonten. En dat kan soms problemen geven. Hieronder vind je tips om deze problemen op te lossen.


Filmpje burenlawaai

Filmpje gemeenschappelijke delen

Praat met je buur

Een goed gesprek kan vaak ergernissen of problemen oplossen.

 

Wacht niet te lang om met je buur te praten

Je kan makkelijker een kleine ergernis bespreken dan verschillende ergernissen die zich hebben opgestapeld.

Praat niet met je buur als je zelf nog boos bent

Wacht tot je vindt dat je rustig met je buur kan praten.

Bereid het gesprek voor

 • Wat wil je juist met je buur bespreken?
 • Bedenk al oplossingen voor het probleem (zie hierboven).

Contacteer je buur

 • Heb je het telefoonnummer van je buur? Bel hem dan om te praten.
 • Heb je geen telefoonnummer? Bel dan aan wanneer je denkt dat hij thuis is en tijd heeft. Vraag wanneer het voor hem past om eens te praten.
 • Is je buur niet thuis? Steek dan een briefje in zijn brievenbus met de vraag om jou te contacteren. Schrijf je telefoonnummer op het briefje.

Voer het gesprek

 • Zeg het als iets je stoort.
 • Begin je zinnen steeds met 'ik' in plaats van 'jij'.  Bijvoorbeeld: 'Ik kan moeilijk slapen als je 's avonds zoveel lawaai maakt'.
 • Bespreek wat je buur kan doen om het voor jou aangenamer te maken én wat jij kan doen.

Het lukt niet om met je buur te praten

 1. Contacteer de dienst Burenbemiddeling
  Vraag burenbemiddeling aan, zie onder. 
 2. Vertel je verhaal 
  Eén of twee bemiddelaars komen bij je thuis. Ze luisteren naar je verhaal.
 3. Je buur vertelt zijn verhaal 
  De bemiddelaars gaan daarna langs bij je buur. Zo kan je buur ook zijn verhaal vertellen. 
 4. Praat met je buur 
  De bemiddelaars leiden het gesprek op een neutrale plaats in je buurt. Samen met je buur bekijk je welke afspraken nodig zijn om het samenleven aangenamer te maken. 

Bij welke problemen helpt de dienst Burenbemiddeling?

 • burenlawaai
 • rommel, vuilnis of stank
 • afscheidingen tussen woningen
 • overhangende bomen of struiken
 • pesterijen
 • vernielingen
 • parkeeroverlast
 • huisdieren

Bij welke problemen helpt de dienst Burenbemiddeling niet?

Gratis, vrijwillig en vertrouwelijk

 • Je betaalt niets voor een bemiddeling.
 • Je beslist zelf of je deelneemt aan een gesprek met je buur.
 • Bemiddelaars vertellen niets tegen anderen. Ze geven enkel informatie door als je daar toestemming voor geeft.

Online aanvragen

Ook professionele partners kunnen via het formulier klanten aanmelden voor Burenbemiddeling.

Wil jij bemiddelaar worden?

Spreekt burenbemiddeling jou aan en wil je graag vrijwillig bemiddelaar worden? Vul dan het formulier hieronder in.

Meer info

Heb je een andere vraag over burenbemiddeling? Bel dan naar 03 338 65 73 of mail naar bemiddeling@antwerpen.be.