Contacteer stad Antwerpen

Culturele basisinfrastructuur

Deze ondersteuningen zijn voorbehouden voor kunstinstellingen waarvan de stad initiatiefnemer is en/of proportioneel veel in investeert. Het gaat hier om kunstinstellingen waar de stad met een nationale en internationale uitstraling die een belangrijke symboolwaarde in het ruimere cultuurbeleid hebben. Deze organisaties vormen de ruggengraat van het lokale cultuurbeleid. Met deze organisaties wordt een beheersovereenkomst afgesloten, in principe voor een duurtijd die samenvalt met die van een beleidsperiode.

Ook andere artistieke organisaties kunnen deze ondersteuning aanvragen vanwege hun belang voor de stad. De structurele ondersteuning aan deze instellingen worden bij naam in het meerjarenplan ingeschreven en de stad sluit met hen een beheersovereenkomst af of maakt een afsprakennota op.

Contact team ondersteuning cultuur

Nieuwsbrief Kunstenbeleid
Blijf op de hoogte van projecten, subsidies, grote evenementen en andere belangrijke nieuwigheden. Schrijf je in op de 4-jaarlijkse nieuwsbrief voor partners van het Antwerpse kunstenbeleid.