Discriminatie melden

Heb je discriminatie of haatboodschappen beleefd, gezien of gehoord? Dan is het belangrijk om hier een melding van te maken bij bevoegde meldpunten discriminatie. Zowel als slachtoffer als getuige kan je een melding doen. Als er sprake is van strafbare feiten, is het belangrijk dat je ook aangifte doet bij de politie. ​


Ben je mikpunt of getuige van discriminatie?

Werd je gediscrimineerd:

 • op school
 • bij het huren van een woning
 • in een fitnesscentrum
 • in een sportclub
 • in de welzijnssector
 • in de media
 • door een Vlaamse overheidsdienst
 • ...?

Meld het bij Het Vlaams Mensenrechteninstituut.

 

Bekijk de video: Het VMRI in Vlaamse Gebarentaal

Ben je mikpunt of getuige van discriminatie vanwege geslacht of gender?

Werd je gediscrimineerd door: 

 • je werkgever of
 • federaal georganiseerde diensten zoals politie, het gerecht, het leger, …?

Ben je mikpunt of getuige van discriminatie vanwege andere kenmerken?

Meld het bij Unia

Unia behandelt meldingen over discriminatie in alle levensdomeinen op basis van 17 beschermde criteria zoals huidskleur, afkomst, geloof, handicap, leeftijd, ... Over welke criteria het gaat, lees je op de pagina Welke discriminatiegronden zijn er?

Bekijk de video: Discriminatie melden in Vlaamse Gebarentaal 

Of bel gratis naar 0800 12 800

Op de pagina Wat gebeurt er met je melding? lees je op welke manier Unia je klacht behandelt .

Doe aangifte of meld discriminatie bij de politie

Je kan discriminatie online aangeven via het e-loket van Politie Antwerpen.

Beslis je om aangifte te doen? Doe het zo snel mogelijk. Je kan iemand meenemen die je vertrouwt.

Voor de politie is er een onderscheid tussen een aangifte en een melding.

 • Een aangifte is nodig als er sprake is van een strafbaar feit. Welke vormen van discriminatie strafbaar zijn, lees je op de pagina Wat is discriminatie?
 • Ook als je mikpunt werd van discriminatie die niet strafbaar is, is het nuttig om hiervan een melding te maken bij de politie. Zo is de lokale politie op de hoogte van je probleem. De onthaalmedewerkers zullen je probleem registreren en je indien nodig doorverwijzen (naar bijvoorbeeld de wijkagent, de gemeentediensten, het vredegerecht of een hulpverleningsorganisatie).

Aangifte doen?

 • Heb je dringend politiehulp nodig? Bel dan het noodnummer 101.
 • Voor niet dringend politiehulp, bel de blauwe lijn op 0800 123 12.
 • Discriminatie melden of aangeven kan online via het Blauwe Loket
 • Voor aangiften of meldingen die niet dringend zijn, kan je ook een afspraak maken

Geef seksueel grensoverschrijdend gedrag aan

Je kan seksueel grensoverschrijdend gedrag aangeven:

Doe je geen aangifte? Probeer altijd om binnen de 72 uur langs te gaan bij:

Doe je later toch een aangifte? Dan kunnen de medische documenten belangrijk zijn als bewijs later. Of nuttig zijn als je bijvoorbeeld een tijdje niet kan werken. 

Infopunt Discriminatie Huurwoningen

Burgers, vastgoedmakelaars, verhuurders en ondersteunende organisaties kunnen terecht bij het Infopunt Discriminatie Huurwoningen voor al hun vragen rond discriminatie op de huurwoningmarkt. Je kan uitleg krijgen over jouw rechten en potentiële meldingsprocedures. Iedereen is welkom om contact op te nemen bij vragen of de nood aan een luisterend oor.

Wanneer?

 • maandag van 9 tot 12 uur
 • donderdag van 13 tot 16 uur

Je kan een afspraak maken via e-mail en WhatsApp of telefonisch tijdens de openingsuren. Berichten via e-mail en WhatsApp worden beantwoord tijdens de openingsuren.

Hoe?

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.