Contacteer stad Antwerpen

Documenten eensluidend verklaren

Bij eensluidend verklaren bevestigt de ambtenaar dat de voorgelegde kopie gelijk is aan het origineel document. Door die verklaring heeft de kopie dezelfde waarde als het origineel.


Hoe een document eensluidend laten verklaren?

Ga naar een loket. Meld je aan bij het onthaal. 

 

Documenten in een andere taal

Wil je een document in een andere taal eensluidend laten verklaren? Breng dan ook de vertaling door een beëdigd vertaler mee. Dat is verplicht, behalve voor documenten in het Nederlands, Duits of Frans.

Afschriften van authentieke akten

Authentieke akten zijn akten van een notaris, van burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken. Die kan je niet eensluidend laten verklaren in een loket. Deze afschriften kan je aanvragen bij de houder van de authentieke akten.

Diploma's

Een eensluidende kopie moet je halen bij de instelling die het diploma uitgereikt heeft. De kopie legaliseren moet je aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Prijs

gratis

Contact