Contacteer stad Antwerpen

Drankvergunning aanvragen


Als je in stad Antwerpen en de districten een café, restaurant, discotheek opent of een hotel en andere logies, dan moet je bepaalde vergunningen aanvragen.

Let op: check eerst of het pand een horecafunctie toelaat. Dit kan via ons infoplatform. Met de knop ‘advies op maat’ win je gericht advies in over je pand. 

Hoe een drankvergunning aanvragen?

  1. Dien je aanvraag tijdig in. De volledige procedure neemt 60 kalenderdagen in beslag, te tellen vanaf de datum dat je aanvraagdossier bij de stad volledig is. In uitzonderlijke omstandigheden kan de procedure verlengd worden met 60 kalenderdagen. 
  2. Breng de inschrijving van je handelsonderneming én vestiging in orde bij een erkend ondernemingsloket. Werd de registratie pas recent (minder dan 3 weken) aangevraagd? Voeg een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) toe aan je aanvraag. 
  3. Wanneer je een drankvergunning aanvraagt, moet je voldoen aan een aantal moraliteitsvoorwaarden. Zo mag je niet veroordeeld zijn voor zedenfeiten of heling. Elke actieve bestuurder moet een uittreksel strafregister van het type '596.1-8 slijterij van gegiste dranken/drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt' indienen. Vraag dit op bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent. Inwoners van stad Antwerpen vragen dit hier op.
    • Kies bij je aanvraag voor het type uittreksel 'model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit (596.1)'
    • Selecteer dan het type 'slijterij van gegiste dranken / drankgelegenheid waar sterke drank wordt verstrekt (596.1-8)'.
    • Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.

 

Zorg dat je zaak brandveilig is. Je moet alle maatregelen nemen om brand te voorkomen en te bestrijden, zoals opgenomen in Titel 5, Hoofdstuk 1 van de politiecodex. Respecteer ook de hygiënevoorwaarden zoals opgenomen in Titel 5, Hoofdstuk 3 van de politiecodex. Een brand- én hygiënecontrole kan te allen tijde plaatsvinden om te zien of je aan de richtlijnen voldoet. Je wordt gecontacteerd voor een afspraak. Indien je niet kan voldoen aan de brandveiligheidsvoorwaarden, kan je een afwijking aanvragen via deze pagina

Sluitingsuur voor horecazaken in Antwerpen-Noord aanvragen

Als je een horecazaak uitbaat in Antwerpen-Noord (2060) moet jouw zaak gesloten zijn tussen 1 en 7 uur ’s ochtends. Wil je langer openblijven? Dan kan je een afwijking aanvragen bij stad Antwerpen.

Vergunning kansspel aanvragen

Wil je een kansspelinrichting uitbaten of een kansspelautomaat plaatsen in uw horecazaak of dagbladhandel? Dan heb je een vergunning nodig. 

Opening nieuwe zaak melden

Open je een publiek toegankelijke inrichting? Meld dit ten minste 1 maand vóór de opening van je zaak via onderstand formulier.
Open je een café of restaurant? Je melding wordt automatisch samen met de drankvergunning behandeld.

Drankvergunning reizende drankslijterij

Wil je als ambulante handelaar (mobiele koffiebar, tapwagen, catering, markt enz.) alcoholische dranken serveren, dan heb je een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente waar je maatschappelijke zetel van je onderneming gevestigd is. Ben je gevestigd in stad Antwerpen dan vind je alle informatie en het aanvraagformulier op de webpagina 'verkopen op of langs de openbare weg'.

Terrastoelating

Als horeca-uitbater vraag je een terrastoelating apart aan.

Bedrijfsafval

Als horecazaak kan je je afval op verschillende manieren aanbieden. Bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met het huisvuil van gezinnen, kan op dezelfde manier worden aangeboden. Voor specifiek bedrijfsafval moet je een andere oplossing zoeken. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Renovatietoelage handelspand

Een mooie horecazaak maakt je straat nog aantrekkelijker. Daarom geeft stad Antwerpen ondersteuning voor de renovatie van je handelspand gelegen in de stad Antwerpen én de districten. Je kan als uitbater of eigenaar deze ondersteuning aanvragen voor de renovatie van een voorgevel of van een commerciële ruimte.

Hotel of andere logies

Wil je een hotel of andere logies (een B&B, hostel, camping of vakantiewoning...) opstarten, lees dan hier de nuttige tips voor je begint. Ga je van start dan vind je alle informatie bij Toerisme Vlaanderen in het logiesdecreet.

Je betaalt een belasting als je een toeristisch logies uitbaat of een kamer verhuurt in stad Antwerpen. Hier lees je meer over deze belasting op overnachtingen in toeristische logies.

Discotheken, dansinrichtingen en nachtclubs

Wil je een discotheek, dancing of club uitbaten, dan vind je de meeste informatie via Vlaanderen. Informatie over de Vlarem-wetgeving en milieuvergunning kan je opzoeken in de handige Vlarem-wegwijzer. Ben je van plan om een portier te plaatsen aan de ingang van je café of discotheek? Kijk dan zeker op deze website.

Wil je je horecazaak beveiligen door middel van camera’s? Voordat je deze installeert moet je eerst aangifte doen. Dat kan via de website van BeSafe.

Club-vzw of shishabar

Als club-vzw die een inrichting met drankgelegenheid uitbaat of als uitbater van een shishabar vraag je een uitbatingsvergunning apart aan.