Contacteer stad Antwerpen

Elektronische vreemdelingenkaart A aanvragen of afhalen


Aanvragen 1e elektronische vreemdelingenkaart A (EVK-A)

Je moet een verblijfsaanvraag doen als niet-EU-onderdaan. Is je verblijfsaanvraag goedgekeurd? Dan nodigt het loket migratie je uit om een EVK-A aan te vragen.

De Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken beslist over je verblijfsaanvraag. Is je verblijfsaanvraag goedgekeurd? Dan nodigt het loket migratie je uit om een EVK-A aan te vragen. 

Hoe lang is elektronische vreemdelingenkaart A geldig?

De elektronische vreemdelingenkaart is beperkt geldig tot maximaal 5 jaar.

Verlengen elektronische vreemdelingenkaart A

Je kan een aanvraag doen om je verblijfskaart A te verlengen.

Moet je daarna nog documenten doorsturen? 
Doe dat ook via bovenstaande knop.

Vraag je verlenging op tijd aan: 

  • Je hebt verblijf door studies: vraag je verlenging aan tussen de 30e en de 15e dag voor je EVK-A vervalt.
  • Je hebt verblijf door werk: vraag je verlenging aan tussen de 4e maand en de 2e maand voor je EVK-A vervalt.
  • Je hebt verblijf door een andere reden: vraag je verlenging aan tussen de 45e en de 30e dag voor je EVK-A vervalt.

Heb je alle documenten doorgestuurd en vervalt je EVK-A?

De Dienst Vreemdelingenzaken beslist in jouw dossier.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de verlenging van een EVK-A verschillen. Bij de aanvraag van je vorige EVK-A kreeg je een lijst van de documenten die je moet laten zien. 

Je vindt meer informatie op de website van het Agentschap inburgering en integratie.

Hoe afhalen?

Wacht tot je de persoonlijke pin- en pukcode thuis hebt ontvangen. Dit kan 2 tot 3 weken duren.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon voor wie de kaart is aangevraagd.

Breng mee:

  • je persoonlijke pin- en pukcode
  • je huidige elektronische vreemdelingenkaart of het vervangdocument dat je kreeg bij de aanvraag.

Veranderen van elektronische vreemdelingenkaart

Van een elektronische vreemdelingenkaart A naar B

Je bent erkend als vluchteling of subsidiair beschermde

Je krijgt een onbeperkt verblijf aanvragen 5 jaar na je aanvraag voor internationale bescherming (asielaanvraag). Vul het formulier 'Veranderen van elektronische vreemdelingenkaart in'. Vermeld dat je een B-kaart wil aanvragen.

Je bent niet erkend als vluchteling of subsidiair beschermde

Je kan geen aanvraag doen. De dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist wanneer je een onbeperkt verblijf krijgt. De dienst zal je dossier behandelen bij de aanvraag van je verlenging van je elektronische vreemdelingenkaart A.

Van een elektronische vreemdelingenkaart A naar L

Voorwaarden:

  • Je bent minstens 5 jaar ingeschreven in België.
  • Je hebt voldoende inkomsten.
  • Je hebt een geldig paspoort. Deze voorwaarde geldt niet voor vluchtelingen.

Je moet een aanvraag doen om het statuut van langdurig ingezetene te krijgen. Vul het formulier 'Veranderen van elektronische vreemdelingenkaart' in. Vermeld dat je een elektronische vreemdelingenkaart L wil aanvragen. 

Specifieke situaties

Heb je een nieuwe vreemdelingenkaart? De chip is meer beveiligd dan vroeger. Bij sommige gebruikers geeft dat problemen. Het is dan nodig om de software bij te werken. Daarna kan je de vreemdelingenkaart voor heel wat online toepassingen gaan gebruiken.
Download de software op eid.belgium.be.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Heb je snel een eVK nodig? Volg dan de spoedprocedure voor identiteitsdocumenten.

Heb je gezondheidsproblemen en kan je niet naar het loket komen? Dan kan je een huisbezoek aanvragen.

Contact en wachttijden