Contacteer stad Antwerpen

Elektronische vreemdelingenkaart H aanvragen, verlengen of veranderen

Ben je een niet-Belgische hoogopgeleide werknemer met een niet-EU nationaliteit? Dan krijg je een elektronische vreemdelingenkaart H. De kaart is beperkt geldig en moet je verlengen.


Aanvragen eerste elektronische vreemdelingenkaart H (EVK-H) aanvragen of afhalen

Je werkgever vraagt een gecombineerde vergunning voor hoogopgeleiden aan bij het Vlaams Gewest.

Is je verblijfsaanvraag goedgekeurd? Dan krijg je een bijlage 46 of 47 van de Dienst Vreemdelingenzaken van FOD Binnenlandse Zaken.

Vul het formulier verblijfsaanvraag in. Voeg volgend document toe aan je aanvraag:

  • je bijlage 46
  • of je bijlage 47

Hoelang is de elektronische vreemdelingenkaart H geldig?

De elektronische vreemdelingenkaart is zolang geldig als de arbeidsvergunning.

Verlengen elektronische vreemdelingenkaart H

Je hebt 2 mogelijkheden om je single permit/gecombineerde vergunning te verlengen:

Je hebt beperkte toegang tot de arbeidsmarkt

  1. Vraag eerst je verlenging aan bij het Vlaams Gewest. Doe dit 4 maanden voor je elektronische vreemdelingenkaart H vervalt.
  2. Is je aanvraag goedgekeurd? Vul dan het formulier in om verblijfskaart A te verlengen. 

Je hebt onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt

Vraag de verlenging rechtstreeks aan bij het loket migratie. Vul dan het formulier in om verblijfskaart A te verlengen. 

Hoe afhalen?

Wacht tot je de persoonlijke pin- en pukcode thuis hebt ontvangen. Dit kan 2 tot 3 weken duren.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

De persoon voor wie de kaart is aangevraagd.

Breng mee:

  • je persoonlijke pin- en pukcode
  • je huidige elektronische vreemdelingenkaart of het vervangdocument dat je kreeg bij de aanvraag.

Veranderen van elektronische vreemdelingenkaart

Van een elektronische vreemdelingenkaart H naar B

Je kan geen aanvraag indienen. 

De dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken beslist wanneer je een onbeperkt verblijf krijgt. De dienst behandelt je dossier bij de aanvraag van je verlenging.

Van een elektronische vreemdelingenkaart H naar L

Voorwaarden:

  • Je bent minstens 5 jaar ingeschreven in België.
  • Je hebt voldoende inkomsten.
  • Je hebt een geldig paspoort. Deze voorwaarde geldt niet voor vluchtelingen.

Je moet een aanvraag doen om het statuut van langdurig ingezetene te krijgen. Vul het formulier in. Vermeld dat je een elektronische vreemdelingenkaart L wil aanvragen. 

Specifieke situaties

Heb je een nieuwe vreemdelingenkaart? De chip is meer beveiligd dan vroeger. Bij sommige gebruikers geeft dat problemen. Het is dan nodig om de software bij te werken. Daarna kan je de vreemdelingenkaart voor heel wat online toepassingen gaan gebruiken.
Download de software op eid.belgium.be.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Heb je snel een eVK nodig? Volg dan de spoedprocedure voor identiteitsdocumenten.

Heb je gezondheidsproblemen en kan je niet naar het loket komen? Dan kan je een huisbezoek aanvragen.