Contacteer stad Antwerpen

Ereteken van de arbeid aanvragen

Een ereteken van de arbeid huldigt de inzet van een werknemer in een bedrijf of organisatie. Je kan als werkgever of werknemer een aanvraag doen bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.


Aanvraag door de werkgever

Doe je aanvraag bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Je kan de ontbrekende gegevens van de werknemer op het aanvraagformulier laten aanvullen door de stad Antwerpen:

 • via mail op stadsloket@antwerpen.be
 • via de post:
  • Stad Antwerpen        
   Loketwerking - team identiteit
   Grote Markt 1
   2000 Antwerpen 

De stad Antwerpen bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de FOD.

Voorwaarden
 • De werknemer woont in de stad Antwerpen of in een van haar districten

​Aanvraag door de werknemer

Doe je aanvraag bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Je kan hiervoor de volgende documenten bij de stad Antwerpen krijgen:

Prijs

Kijk bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de prijs van een ereteken van de arbeid.