Contacteer stad Antwerpen

Evenemententerras aanvragen

Wil je een evenement met een eigen programma organiseren op een vergund terras? Dit kan als je voldoet aan alle voorwaarden.

Verkorte aanvraag

Wil je een eenvoudig/kleinschalig evenement organiseren op je horecaterras?

  • Je plaatst enkel een tapinstallatie, toestel om voeding te bereiden, televisie of tent.
  • De duurtijd van het evenement op het terras mag niet langer duren dan 3 opeenvolgende dagen met een maximum van 120 dagen per jaar. 
  • Een korte aanvraag is mogelijk als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, die je in het document hieronder kan nalezen. Alles wat je extra wil plaatsen (vb. een tapwagen, foodtruck, muziekinstallatie) loopt via een volledige aanvraag.
  • Dit betreft een meldingsplicht (cfr. Evenementenkader VI, 1.1 Meldingsplicht aan de Burgemeester). Hierbij voeg je een beschrijving en de gelegenheid of aanleiding van het evenement toe. 

Volledige aanvraag

Wil je meer dan alleen een tapinstallatie, voedingsinstallatie, tent of televisietoestel plaatsen om het evenement op je terras feestelijk te ondersteunen? Of kom je niet in aanmerking voor de korte aanvraag? Dan moet je een volledige aanvraag indienen via het evenementenloket. Je evenement zal altijd het open karakter van het horecaterras moeten bewaren en je moet ervoor zorgen dat de openbare orde en veiligheid niet in het gedrang komt.

Zorg dat uw aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Opgelet!

Organiseer je een evenement op je terras, weet dan dat er regels zijn opgelegd door Vlaanderen rond gebruik van wegwerpmateriaal: 

  • Wegwerpmateriaal is NIET toegestaan
  • Je serveert drank in glazen of herbruikbare bekers 
  • Je serveert eten op porselein of herbruikbare borden

Blijf op de hoogte van de meest recente regelgeving op de OVAM-site.