Contacteer stad Antwerpen

Financiële ondersteuning voor schoolfacturen, pedagogische of paramedische zorg aanvragen

Ben je klant van of in begeleiding bij de sociale centra, Werkervaring of Budget & Schulden? Dan kan je een financiële ondersteuning aanvragen voor kosten voor je kinderen (tot en met 18 jaar).


Wie kan deze extra financiële ondersteuning aanvragen?

Klanten van:

 • een sociaal centrum of een ondersteunende dienst (Binnenste Buiten, Extra …):
  die begeleiding krijgen van een maatschappelijk werker
 • Werkervaring:
  die begeleiding en bemiddeling krijgen in functie van werkervaring (artikel 60 § 7)
 • Budget & Schulden

Deze financiële ondersteuning is niet voor personen die:

 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) wonen
 • in België zijn zonder juiste verblijfspapieren

Wat kan je ermee betalen?

 • schoolkosten:
  • betaling van schoolfacturen en schoolboeken
  • buitenschoolse activiteiten, zoals schoolreizen van 1 of meerdere dagen
  • begeleiding bij huiswerk
  • refter
  • zomerschool
  • abonnement voor openbaar vervoer (buzzy pazz)
  • opsporen van leerstoornissen
    
 • opvang voor en na school
 • deelname aan activiteiten die de school organiseert
 • speelpleinen en jeugdbeweging
 • paramedische zorg (logopedie, een bril, hoorapparaat, beugel …)
 • psychologische en pedagogische zorg voor:
  • het welzijn van het kind
  • de relatie tussen ouder en kind

Wat is het bedrag?

Maximaal 300 euro per jaar, per kind jonger dan 18 jaar.
Je betaalt geen eigen bijdrage.

Wanneer is de financiële ondersteuning mogelijk?

 • Je gebruikt eerst alle andere sociale rechten (mutualiteit, voordelen A-kaart …).
  Hoe weet je dat?
  Vraag het aan je maatschappelijk werker of begeleider Werkervaring tijdens je volgende gesprek.
   
 • De facturen gaan over activiteiten in een bepaalde periode.

  Je kan financiële ondersteuning vragen voor een activiteit in:
  • het huidige schooljaar
  • het vorige (als de aanvraag gebeurt voor december) of het volgende schooljaar (als de aanvraag gebeurt na december)

   Bijvoorbeeld
   In het schooljaar 2020-2021 vraag je financiële ondersteuning aan:
   • Doe je de aanvraag voor december 2020?
    Dan kan je een terugbetaling krijgen voor activiteiten tussen september 2019 en juni 2021.
     
   • Doe je de aanvraag na december 2020?
    Dan kan je een terugbetaling krijgen voor activiteiten tussen september 2020 en juni 2022.
     
 • De financiële ondersteuning is mogelijk zolang er budget is.

Hoe vraag je de financiële ondersteuning aan?

1.  Vraag het aan je maatschappelijk werker of begeleider tijdens je volgende gesprek.

2.  Geef de factuur en een duidelijk betalingsbewijs aan je maatschappelijk werker of begeleider.
Voor sommigen kosten (bijvoorbeeld logopedie, psycholoog, dokter) moet je ook een terugbetalingsattest van de mutualiteit geven. De maatschappelijk werker of begeleider bekijkt of je:

 • de volledige factuur niet moet betalen
 • nog een deel zelf moet betalen

3.  We betalen de factuur:

 • direct aan de school of organisatie
 • aan jou als je zelf al betaalde

Wanneer is de betaling?

Geef alle facturen en bewijzen aan je maatschappelijk werker of begeleider.
Daarna duurt het minstens 2 weken tot het geld op je rekening is.