Contacteer stad Antwerpen

Fonds voor Talentontwikkeling

Met het reglement ‘Fonds voor Talentontwikkeling’ ondersteunt de stad Antwerpen uitzonderlijke kunstprojecten waarin de artistieke talentontwikkeling van amateurkunstenaars centraal staat.


Wie komt in aanmerking?

Je kan de ondersteuning aanvragen als:

 • individuele kunstenaar of collectief;
 • vereniging voor amateurkunsten die een vzw of feitelijke vereniging is;
 • professionele organisatie of kunstenaar (wie deelneemt aan je project, moet amateurkunstenaar zijn);
 • school die het project buiten de gewone schoolactiviteiten organiseert.

Je kan een aanvraag indienen als het project niet behoort tot de dagelijkse werking van je vereniging of van jou als kunstenaar, het project zich richt op de amateurkunstenaar en voldoet aan de verplichte criteria (zie reglement).

De ondersteuning bedraagt maximaal 7.000 euro.

Hoe aanvragen?

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 1 december

Aanvragen voor deze projectsubsidie verlopen via de verenigingendatabank. Hiervoor heb je een account nodig die je uiterlijk 1 week voor de uiterste indiendatum kan aanvragen. Je accountaanvraag wordt de eerstvolgende werkdag behandeld.

Gelieve voor begrotingen (aanvraag) en afrekeningen (evaluatie) de voorziene sjablonen als basis te gebruiken en deze ook in Excel aan te leveren (geen pdf of Numbers).

Beoordeling

Een jury beoordeelt de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria uit het reglement. Je hebt de kans om je project extra te komen toelichten of eventuele vragen van de jury te beantwoorden tijdens de jurybijeenkomst.  Dit is niet verplicht.

Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Hou dan alvast volgende data vrij in je agenda:

 • maandag 17 juni 2024
 • donderdag 12 september 2024
 • donderdag 12 december 2024

Hulp nodig?

Fameus biedt hulp aan alle aanvragers bij het opmaken, indienen en afrekenen van projecten. Fameus ondersteunt kunst in de vrije tijd in Antwerpen en zorgt er mee voor dat elke kunstenaar en vereniging hiervoor de nodige ruimte, ondersteuning en inspiratie krijgt. 

 

Ben je niet helemaal zeker of je project in aanmerking komt voor een projectsubsidie? Heb je hulp nodig bij het opmaken van je dossier of bij het gebruik van de sjablonen? Neem dan contact op met Fameus (tetty@fameus.be of 03 202 74 35) of met het team ondersteuningen cultuur via cultuursubsidies@antwerpen.be.

Reglement en handleiding

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2021 en werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2020 (jaarnummer 730).

Contact team ondersteuning cultuur

Nieuwsbrief Kunstenbeleid
Blijf op de hoogte van projecten, subsidies, grote evenementen en andere belangrijke nieuwigheden. Schrijf je in op de 4-jaarlijkse nieuwsbrief voor partners van het Antwerpse kunstenbeleid.