Contacteer stad Antwerpen

Functie van een gebouw controleren of wijzigen

Heb je een pand op het oog voor je bedrijf, kantoor, winkel of horecazaak? Controleer de huidige functie vóór je het gebouw huurt of koopt. Het kan zijn dat jouw activiteiten niet toegelaten zijn in dit gebouw. Is dat zo? Dan moet je een functiewijziging aanvragen. De mogelijkheid bestaat dat de functiewijziging niet wordt toegelaten. Vraag dit dus tijdig aan, want het kan tot 5 maanden duren vooraleer je deze wijziging ontvangt.

Huidige functie van het gebouw controleren

De functie van een gebouw kom je te weten door na te gaan wat de laatst vergunde toestand van dit gebouw is. Vraag steeds het officiële document over de vergunde toestand van het gebouw op bij de notaris, de architect, de makelaar of de eigenaar.

Wil je zelf de functie van het gebouw te weten komen? Volg deze stappen.

Stap 1

  • Kijk op het Percelen Informatie Platform welke functie het gebouw heeft. 
    • Typ het adres van het gebouw in de zoekbalk.
    • Kijk bij ‘Vergunningen’ welke functie het gebouw heeft.
  • Voor vergunningen verleend voor 1962, kan je bij het Felix Archief terecht. Daar kan je de vergunning bekijken en downloaden.

Stap 2

Je hebt deze opzoeking gedaan, maar de huidige functie van het gebouw is nog niet duidelijk of ontbreekt? 

  • Ga naar het Percelen Informatie Platform
  • Typ het adres van het gebouw in de zoekbalk.
  • Ga naar ‘Advies op maat’ en formuleer duidelijk je vraag naar functie van het gebouw.

Stemt de actuele functie van het gebouw niet overeen met jouw bedrijfsactiviteit? Dan moet je een functiewijziging aanvragen.

Functiewijziging aanvragen

Functiewijziging aanvragen via architect

De architect vraagt de functiewijziging aan via het omgevingsloket.

 

Functiewijziging aanvragen zonder architect

Wanneer de functiewijziging zonder architect mag aangevraagd worden, kan je de functiewijziging aanvragen via de dienst omgevingsvergunningen van stad Antwerpen. Hier lees je hoe je deze dienst kan bereiken.