Contacteer stad Antwerpen

Garant staan voor kosten vreemdeling

Met een ‘verbintenis tot tenlasteneming’ sta je financieel garant voor de kosten die een vreemdeling in België maakt. Je verklaart dat je de gezondheidszorgen, het verblijf en de repatriëring betaalt als de vreemdeling dat niet zelf kan.


1. Bezoek van familie, vrienden of toeristen (bijlage 3bis)

Met het formulier Bijlage 3bis stel je je financieel garant voor een burger van buiten de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein die maximum 3 maanden in ons land wil verblijven. 
Normaal moet die burger bewijzen dat die genoeg inkomsten heeft om verblijf en terugkeer of doorreis te betalen. Met een verbintenis tot tenlasteneming sta jij garant voor die kosten. 
 

Voorwaarden om je garant te stellen

 • Je bent Belg of hebt een onbeperkte verblijfsvergunning.
 • Je hebt voldoende inkomsten.

Lees meer over Tenlasteneming voor kort verblijf (bijlage 3 bis).

2. Verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met de verbintenis tot tenlasteneming stel je je garant tegenover de Belgische Staat, het OCMW en de vreemdeling. Er zijn 2 vormen om je garant te stellen.

Je kan de verbintenis afsluiten: 

 • per schooljaar of academiejaar. De student moet dan elk schooljaar of academiejaar een nieuw formulier voorleggen om de verblijfsvergunning te verlengen.
 • of zolang de studies duren

Voorwaarden om je garant te stellen

 • Je bent Belg of hebt een onbeperkte verblijfsvergunning.
 • Je hebt voldoende inkomsten.

Aanvragen verbintenis tot tenlasteneming

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

 

Je handtekening wordt op de afspraak gelegaliseerd.

 

Breng mee:

 • je identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart van onbeperkte duur: EVK B, C, D, EU, EU+, F, F+, K,L, M
 • een document dat je netto of bruto inkomsten bewijst:
  • voor zelfstandigen: je aanslagbiljet met de inkomsten van het jaar vóór de verbintenis
  • voor werknemers: je laatste 3 loonfiches
 • het formulier bijlage 3bis of bijlage 32. Druk de formulieren recto-verso af.

Mag je garant zijn voor meerdere personen?

Je kan slechts 1 persoon ten laste hebben via een bijlage 3bis. Er is een uitzondering mogelijk voor eerstegraads familieleden van de garant, maar enkel wanneer de tenlastenemingen tegelijk worden ondertekend. Zo kan een zoon die zijn ouders uitnodigt in het kader van een familiebezoek, voor beide ouders een bijlage 3bis ondertekenen.

Prijs

Gratis