Contacteer stad Antwerpen

Gedeeld verblijf minderjarige kinderen aanvragen

Is het officiële adres van je kind bij je ex-partner, maar verblijft het kind ook bij jou? Dan kan je je adres laten registreren als verblijfsadres van je kind. De hoofdverblijfplaats van je kind wordt niet gewijzigd.


Waarom een gedeeld verblijf aanvragen?

  • De hulpdiensten weten dat je kind op dit adres kan verblijven. 
  • Het kind kan genieten van bepaalde kortingen of faciliteiten die de stad aanbiedt.
  • Er zijn géén fiscale of sociale gevolgen.

Voorwaarden

  • Je woont in Antwerpen.
  • Beide ouders hebben voogdij over het minderjarige kind.

Vraag gedeeld verblijf minderjarig kinderen aan

Je kan 1 aanvraag doen voor alle gemeenschappelijke kinderen.

Voeg toe

  • een gerechtelijke beslissing over de huisvesting van je kind(eren)
  • of een schriftelijke (notariële of onderlinge) overeenkomst met de andere ouder
  • of een toestemming en een kopie van het identiteitsdocument van de andere ouder

Je krijgt binnen de 5 werkdagen een reactie van stad Antwerpen.