In beroep gaan tegen een beslissing van het subcomité

Elke klant van een sociaal centrum mag in beroep gaan tegen een beslissing van het subcomité van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD).

De subcomités van het BCSD nemen beslissingen over de dossiers van klanten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het toekennen van een leefloon of huurwaarborg.

Wanneer in beroep gaan?

Als je niet akkoord bent met een beslissing van het subcomité van het BCSD, kan je in beroep gaan. Hieronder staan enkele voorbeelden van situaties waarbij klanten soms in beroep gaan.

Het subcomité van het BCSD heeft beslist dat je geen recht hebt op een:

 • (equivalent) leefloon
 • huurwaarborg
 • sociale tewerkstelling ...

Hoe in beroep gaan?

Je laat een advocaat voor jou beroep aantekenen of je tekent zelf beroep aan.

Stuur een brief met de post of geef hem af op de griffie van de arbeidsrechtbank:

Arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20 bus 5
2000 Antwerpen

 

Belangrijk

 • Bezorg je brief binnen 3 maanden na de beslissing. Anders is je beroep niet geldig.
   
 • Schrijf in de brief dat:
  • het over een beslissing van het subcomité van het BCSD van OCMW Antwerpen gaat
  • je niet akkoord gaat met die beslissing
  • de datum van die beslissing
    
 • Schrijf je brief in het Nederlands.
   
 • Steek een kopie van de beslissingsbrief bij je brief.
  Let op! Moet je geld terugbetalen? Dan kan je niet in beroep gaan tegen de factuur of aanmaning. Je moet in beroep gaan tegen de oorspronkelijke beslissing.
   
 • Onderteken de brief.

Voorbeeldbrief

Jeroen Janssens
Abdijstraat 23 bus a
2020 Antwerpen
gsm 0490 12 34 56
jeroen.janssens@hotmail.com


Arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20 bus 5
2000 Antwerpen


8 september 2020


Beroep tegen beslissing van OCMW Antwerpen

Geachte heer, mevrouw

Op 7 augustus 2020 besliste het subcomité van het bijzonder comité voor sociale dienst van OCMW Antwerpen dat ik geen leefloon krijg, omdat ik voldoende inkomsten zou hebben.

Ik ga niet akkoord met die beslissing en wil daarom in beroep gaan.

Met vriendelijke groet


[je handtekening]


Jeroen Janssens

Bijlage: beslissingsbrief OCMW Antwerpen van 7 augustus 2020

Wat gebeurt er dan?

 1. De Juridische dienst van Sociale Dienstverlening stelt een administratief dossier samen.
  Dat dossier kan je raadplegen op de arbeidsrechtbank.
   
 2. Bezorg je standpunt en bewijsstukken aan de arbeidsrechtbank (per post of zelf brengen) en mail ze naar SD_Juridische_dienst@antwerpen.be.
   
 3. Jij en het OCMW moeten voor de rechtbank verschijnen. Je krijgt een brief van de rechtbank waarin staat wanneer je zaak voorkomt.
  Je kan je laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Meer info

Vraag aan je maatschappelijk werker de brochure met meer uitgebreide info.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.