Contacteer stad Antwerpen

Word standhouder op de Antwerpse kerstmarkt 2024-2025

Bezoekers uit binnen- en buitenland vinden elk jaar weer de weg naar de Winter in Antwerpen. De hele stad baadt in een magische sfeer, met als hoogtepunt de kerstmarkt vol gezellige kraampjes. Wist je dat de Antwerpse kerstmarkt de grootste van Vlaanderen is? De inschrijvingen zijn momenteel afgelopen. Wens je op de hoogte te blijven van de inschrijvingen voor volgend jaar? Stuur dan een e-mail naar winterinantwerpen@antwerpen.be.


Waar en wanneer?

Winter in Antwerpen start dit jaar op vrijdag 6 december 2024 met leuke animaties en extra activiteiten. Zondag 31 december 2024 nemen we afscheid van het oude jaar met het eindejaarsvuurwerk en zondag 5 januari 2025 klinken we op het nieuwe jaar op de Winter in Antwerpen-site met de Nieuwjaarsdrink. Op de laatste dag trakteert de stad haar bewoners met een zakje jetons die ze kunnen besteden aan een hapje en een drankje op de kerstmarkt.

Naast de kerstmarkt, zijn ook de schaatsbaan met winterbar en het JOE Xmas House opnieuw van de partij. Ook de traditionele kerstbomen, kerststal en een rijkelijk versierde binnenstad mogen niet ontbreken.

Het evenement vindt plaats op de volgende pleinen:

 • Grote Markt
 • Suikerrui
 • Groenplaats
 • Handschoenmarkt
 • Hendrik Conscienceplein
 • Operaplein

Algemene info standplaatsen

Op de Antwerpse kerstmarkt kan je als standhouder 2 productcategorieën aanbieden:

 • consumptie
 • koopwaar

De selectie voor consumptie gebeurt via een online bieding, voor koopwaar gebeurt dit via een jury. Lees meer over de selectieprocedure.

Voor beide categorieën zijn de inschrijvingen afgelopen. Hier kan je het reglement en de aanvullende modaliteiten nalezen. 

Hoe ziet je standplaats eruit?

De stad zorgt voor accommodatie in de vorm van een houten chalet met verkoopluik, deur en een verwarmingstoestel. Voor de consumptiechalets wordt een kleine, afgebakende opslagruimte achter de chalet voorzien. Elke standplaats is voorzien van elektriciteit. Ook is er stromend water voorzien op elk plein. Het verbruik zit inbegrepen in de prijs van je standplaats. Meer informatie vind je in de aanvullende modaliteiten.

Eigen accommodatie is niet toegelaten. Enkel voor consumptiestandplaatsen op het Operaplein is er een uitzondering. Dit wordt toegelicht in de aanvullende modaliteiten.

Standplaats voor consumpties

Dit zijn bereide voedingswaren en niet-afgesloten dranken voor onmiddellijke consumptie ter plaatse. Consumptiekramen staan op de volgende pleinen:

 • Grote Markt
 • Suikerrui
 • Groenplaats
 • Hendrik Conscienceplein
 • Operaplein (eigen accomodatie)

De kramen worden onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Deze kan je teruvinden, tezamen met de grootte van de standplaats en instelprijs in de aanvullende modaliteiten.

Hoeveel kost een standplaats voor consumptie?

De verdeling van de standplaatsen voor consumptie gebeurt via een openbare bieding. De hoogste bieder krijgt de standplaats. De startprijs voor de bieding verschilt per subcategorie en kan je terugvinden in de aanvullende modaliteiten.

Je betaalt een vaste waarborg voor je standplaats. Lees meer over de tarieven en waarborg in de aanvullende modaliteiten.

Verplicht herbruikbaar cateringmateriaal

Herbruikbaar cateringmateriaal is verplicht volgens de Vlaamse wetgeving. Om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, zorgt stad Antwerpen voor het materiaal en de communicatie naar bezoekers. Als standhouder bestel je bekers, borden en/of bowls bij de stad. Lees meer over de tarieven en de werking van het herbruikbaar cateringmateriaal in de aanvullende modaliteiten.

Standplaats voor koopwaar

Dit zijn geschenkartikelen, modeartikelen en alle andere handelswaren die niet bestemd zijn voor consumptie ter plaatse. Verkoop je voeding en/of dranken? Dan geef je dit mee in een afgesloten verpakking om thuis te consumeren. Koopwaarkramen staan op de volgende pleinen:

 • Grote Markt
 • Suikerrui
 • Groenplaats
 • Hendrik Conscienceplein
 • Handschoenmarkt
 • Operaplein 

De kramen worden onderverdeeld in verschillende subcategorieën. Deze kan je terugvinden in de aanvullende modaliteiten.

Standplaats voor specifieke doelgroepen

De stad voorziet een aantal standplaatsen voor specifieke doelgroepen. Voor deze standplaatsen zijn er kortere huurperiodes mogelijk. De stad voorziet standplaatsen met korting voor:

 • startende ondernemingen die maximaal 5 jaar geleden zijn ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
 • goede doelen (producten of diensten met een niet-commercieel karakter)
 • ambachtelijke en handgemaakte producten van Belgische bodem van ondernemingen die meer dan 5 jaar actief zijn en die een Belgische vestiging en btw-nummer hebben en de afgelopen 5 jaar niet hebben deelgenomen aan Winter in Antwerpen.

Voor deze standplaatsen zijn er 4 kortere huurperiodes:

 • vrijdag 6 december tot en met donderdag 12 december (7 dagen); 
 • vrijdag 13 december tot en met donderdag 19 december (7 dagen); 
 • vrijdag 20 december tot en met donderdag 26 december (7 dagen); 
 • vrijdag 27 december tot en met zondag 5 januari (10 dagen). 

Lees meer over de tarieven en voorwaarden in de aanvullende modaliteiten.

Hoeveel kost een standplaats voor koopwaar?

Je betaalt een vaste prijs voor de standplaats. Het bedrag verschilt naargelang de grootte van de chalet. Je betaalt ook een vaste waarborg voor je standplaats. Lees meer over de tarieven en waarborg in de aanvullende modaliteiten.

Selectievoorwaarden

Men kan zich enkel kandidaat stellen voor de uitbating van een standplaats indien men is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Voor buitenlandse standhouders geldt dat zij moeten ingeschreven zijn in een vergelijkbaar officieel registratiesysteem voor ondernemingen in het land waar ze gevestigd zijn.

Kandidaten die een openstaande, niet-betwiste vervallen schuld hebben bij stad Antwerpen zijn uitgesloten van deelname. Kandidaten aan wie een tijdelijke uitsluiting om deel te nemen aan bepaalde evenementen van stad Antwerpen werd opgelegd, zijn eveneens uitgesloten.

Consumptie: bieding

De verdeling van de standplaatsen voor consumptie gebeurt in 2 fases:

 1. Online selectie & proefbieding
  Voldoet je inschrijving aan de selectievoorwaarden? Dan krijg je een e-mail met een persoonlijke code vanaf 24 juni. 
 2. Online bieding
  Met je persoonlijke code kan je op je eigen computer inloggen op de online openbare bieding. Bied op de standplaats naar keuze, rekening houdend met de subcategorie. De hoogste bieder wordt standhouder van deze standplaats.

De openbare bieding was op woensdag 26 juni om 17.00 uur en gebeurde onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 

Koopwaar: jury

De verdeling van de standplaatsen voor koopwaar (inclusief de wekelijkse standplaatsen) gebeurt met een jury. In de week van 22 juli 2024 worden standhouders op de hoogte gebracht van de selectie. De jury kijkt naar de volgende zaken:

 • productkeuze;
 • kwaliteit en duurzaamheid;
 • aankleding en presentatie;
 • handgemaakt;
 • lokaal gemaakt.

Nog vragen?

Kijk hieronder naar de meest gestelde vragen.

Nuttige documenten

Contact

Bij vragen of twijfel, mail naar winterinantwerpen@antwerpen.be.