Contacteer stad Antwerpen

Kids-ID aanvragen en afhalen

De Kids-ID is een identiteitskaart voor kinderen en kan aangevraagd worden tot de leeftijd van 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht. Je kind heeft wel een Kids-ID of Belgisch paspoort nodig om te reizen.


Voor wie?

 • Je woont hier.
 • Je bent Belg.
 • Je bent jonger dan 12 jaar.

Ben je niet-Belg en jonger dan 12 jaar? Ga dan naar Kids-ID niet-Belg aanvragen.

Wanneer aanvragen?

Vraag je Kids-ID aan ten laatste 3 weken voor de vervaldatum van je kaart.

Hoe aanvragen?

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

Het kind, want op de afspraak gebeurt de identiteitscontrole

 • en een (pleeg)ouder;
 • of een voogd;
 • of de begeleider van de pleeginstelling.

Breng mee:

 • De vorige Kids-ID als het kind al een Kids-ID heeft.
 • Identiteitsdocument van de (pleeg)ouder, voogd, of begeleider van de pleeginstelling.
 • 1 recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto’s.
  Je kan ook een pasfoto van het kind nemen in de fotocabine ter plaatse. Kom dan best een kwartier vroeger. De fotocabine is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.
 • Indien van toepassing: een gerechtelijke beslissing of attest dat aantoont dat je de voogd, pleegouder of begeleider bent.

Hoe afhalen?

Bij de aanvraag van je document kreeg je een afspraak om het document af te halen. 
Heb je nog geen afspraak? Maak dan een nieuwe afspraak in hetzelfde loket als bij je aanvraag.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Wie moet op de afspraak aanwezig zijn?

 • een (pleeg)ouder, voogd of de begeleider van de pleeginstelling
 • het kind. Behalve als het kind aanwezig was bij de afspraak toen de KidsID aangevraagd werd. Dan hebben we de identiteit van het kind al eens gecontroleerd.)

Breng mee:

 • de persoonlijke pin- en pukcode. Alleen een kind ouder dan 6 jaar heeft een pincode
 • vorige Kids-ID
 • betaalkaart of -app om de nieuwe Kids-ID te betalen

Specifieke situaties

Kijk op FOD Buitenlandse Zaken of het land van bestemming een Kids-ID aanvaardt.

 

 • Ja: Vraag de Kids-ID ten laatste 3 weken vóór vertrek aan. Of 4 weken vóór vertrek in drukke reisperiodes (mei, juni, juli)
 • Nee: Je kind heeft een reispas nodig. Ga naar reispas voor Belgen.

Is je huidig document gestolen of verloren, surf dan naar Verlies of diefstal.