Kinderopvangtoelage voor groepsopvang aanvragen

Met de kinderopvangtoelage past de stad Antwerpen een deel bij van de factuur die ouders betalen in een kinderdagverblijf (groepsopvang, trap 0 en 1) met een vaste prijs. Zo wordt de opvang betaalbaar voor een grotere groep ouders.

De kinderopvangtoelage van stad Antwerpen financiert een deel van de factuur die ouders betalen voor de opvang van hun kind. 

Om alle opvangplaatsen maximaal toegankelijk te maken voor de Antwerpse ouders en om de start van nieuwe plaatsen te ondersteunen, wil stad Antwerpen opvang betaalbaar maken door de kinderopvangtoelage. 

Deze toelage geldt voor kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs. Kinderdagverblijven die hun prijs berekenen op basis van uw inkomen of opvang bij een onthaalouder, komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

 • Je opvang is gevestigd in stad Antwerpen.
 • Minstens 10 uur per dag ononderbroken open zijn tussen 6 en 20 uur van maandag tot en met vrijdag.
 • Je werkt met een vaste prijs.
 • De vaste dagprijs bedraagt maximum 38 euro (verhoging bedrag van 34 euro naar 38 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad). Je rekent deze om naar een maandprijs.
 • Je bent bereid in te stappen in het inkomengerelateerd systeem zodra de Vlaamse overheid de mogelijkheid biedt.
 • Je kreeg een positief locatieadvies.
 • Je opvanginitiatief beschikt over een buitenruimte en over geventileerde leef- en slaapruimtes.
 • Je werkt samen met het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang of beschikt over een eigen pedagogische omkadering.
 • Je werkt met gekwalificeerd personeel in loondienst.
 • Je volgt vormingen over kinderopvang.
 • Je neemt deel aan het overleg van de stad.

Ook de ouders die van de toelage genieten moeten aan voorwaarden voldoen:

 • Minstens één van de ouders (of opvoeder) moet gedomicilieerd zijn in Antwerpen.
 • Beschikken over een schriftelijke overeenkomst met een opvangplan.
 • Enkel voor kinderen van 0 tot 3 jaar (of voor kinderen jonger dan 5 jaar wanneer de opvang ook buitenschoolse opvang aanbiedt tijdens de schoolvakanties).

Hoe aanvragen

 1. Download en lees het reglement (versie onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in december 2023):
Ondersteuningen kinderopvangtoelage (PDF)

Download hier het reglement van de kinderopvangtoelage.

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

2. Registreer je kinderdagverblijf op kinderopvang.csjdatabank.be.

 • Klik op 'registreer hier'.
 • Registreer als organisatie.
 • Je ontvangt een mail met logingegevens waarmee u zich kan aanmelden.
 • Vanaf nu heeft u toegang tot alle aanvragen voor toelagen kinderopvang.

3. Kies “aanvragen en formulieren” en vervolgens “nieuw dossier”.

4. Vraag de kinderopvangtoelage aan.

5. Van zodra je aanvraag voor de kinderopvangtoelage goedgekeurd is, kunnen de ouders zich registreren op www.antwerpen.be/kinderopvangtoelage.

Hoe wordt de toelage berekend?

De toelage past het verschil bij tussen de dagprijs die een ouder betaalt in een kinderdagverblijf met vaste prijs en de dagprijs die ouders betalen in een kinderdagverblijf op basis van het inkomen van de ouders.

 • Het bedrag van de toelage hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt maximum 25 euro per dag (verhoging bedrag van 16 euro naar 25 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad).
 • Je kinderdagverblijf mag geen hogere dagprijs hebben dan 38 euro. In de berekening is dit dagtarief geplafonneerd op 38 euro. De stad past het verschil bij tot dit plafond van 38 euro (verhoging bedrag van 34 euro naar 38 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad).
 • Er is geen inkomensgrens voor ouders die gebruik willen maken van de kinderopvangtoelage.

De toelage is afhankelijk van het attest inkomenstarief. Dat is het bedrag dat de ouder(s) zou(den) betalen in de inkomensgerelateerde opvang. Het bedrag van de toelage is het verschil tussen de dagprijs van de kinderopvang (minus de Vlaamse kinderopvangtoeslag) en het bedrag dat de ouder zou betalen in een inkomensgerelateerde opvang, met een maximum van 25 euro per voltijdse dag (verhoging bedrag van 16 euro naar 25 euro onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad).

De ouders krijgen deze toelage in de vorm van een korting op de factuur. De stad betaalt deze korting rechtstreeks aan de groepsopvang.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.