Contacteer stad Antwerpen

Leefloon aanvragen

Heb je geen inkomen of een te laag inkomen? Dan kan je financiële hulp aanvragen. Maak daarvoor een afspraak bij het sociaal centrum in je buurt.


Welke financiële hulp kan je aanvragen?

 • een voorschot op je uitkering
 • een leefloon of equivalent leefloon (dat hangt af van je verblijfsstatuut in België)

Een voorschot op je uitkering

Heb je recht op een uitkering (pensioen, werkloosheidsuitkering, tegemoetkoming invaliditeit,...)?
Is de uitbetaling bij die instantie (nog) niet in orde?
Dan kan je bij je sociaal centrum een voorschot op je uitkering aanvragen. 

Je moet bij je aanvraag een document ondertekenen.
Daarmee verklaar je dat je weet dat je een voorschot krijgt op je uitkering, dat je moet terugbetalen.
Zodra je dossier voor de uitkering in orde is, houden we het voorschot dat je kreeg ervan af.
 

Een leefloon of equivalent leefloon

Je vraagt beide vormen van hulp op dezelfde manier aan en het bedrag is ook hetzelfde.

 

Je vindt de meest recente bedragen op Primabook (website van POD Maatschappelijke Integratie) voor:

 • Samenwonenden: categorie 1.
 • Alleenstaanden: categorie 2.
 • Samenwonenden met minstens 1 kind ten laste dat jonger is dan 18 jaar (en niet gehuwd): categorie 3.

Bekijk de bedragen op Primabook.
 

Voorwaarden leefloon of equivalent leefloon

 • Je hebt geen inkomen.
  Of je inkomen is lager dan (equivalent) leefloon (zie bedragen hierboven).
  We kijken ook naar het inkomen van je partner, inwonende ouders of kinderen.
  • Heb je een inkomen (loon, werkloosheidsvergoeding, pensioen,  onderhoudsgeld …)?

   Dat moet je eerst gebruiken.
   Is je inkomen toch lager dan (equivalent) leefloon?
   Dan kan je financiële hulp aanvragen.
    
  • Is de aanvraag van je inkomen nog niet in orde?

   Dan kan je tijdelijke financiële hulp (een voorschot) krijgen. Later betaalt je instelling die je uitkering betaalt dat bedrag aan ons terug.
    
  • Ook als student kan je leefloon aanvragen.
   Dezelfde voorwaarden gelden voor jou. Soms moeten je ouders een deel van de kosten betalen. Lees hieronder meer onder 'leefloon voor studenten'
    
 • Je woont in Antwerpen. En je hebt de juiste papieren om in België te verblijven. Als student moet je ingeschreven zijn in het Antwerpse bevolkingsregister.
   
 • Je bent minstens 18 jaar.
  Of je bent jonger dan 18 jaar, maar je bent getrouwd, zwanger of je hebt kinderen.
   
 • Je wil werken.
  Of je kan niet werken door een medische of andere reden.
   

Hoe vraag je financiële hulp aan?

 

 1. Lukt het niet om je vraag online te stellen? Maak dan een afspraak bij een sociaal centrum in je buurt.
 2. Kom naar je afspraak.
 3. De maatschappelijk werker in het sociaal centrum:
 • bekijkt je situatie
 • zegt:
  • welke hulp je kan krijgen
  • wat je moet doen voor die hulp
 • maakt een contract met je
  (met daarin wat we van elkaar verwachten)
 • komt later ook langs bij je thuis

Neem dit mee naar je afspraak

 • identiteitskaart
 • huurcontract of bewijs van kadastraal inkomen bij eigendom
 • bewijzen van je laatste maandelijkse betalingen
  (gas, elektriciteit, water, huishuur, mutualiteit, internet,...)
 • bewijzen van de inkomsten van alle gezinsleden
  (loon, kinderbijslag, onderhoudsgeld, werkloosheidsuitkering,...)
 • overzicht van het spaargeld van alle gezinsleden
 • overzicht van de schulden en de bedragen van de maandelijkse afbetalingen
 • bewijs van inschrijving bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Leefloon als student

Ook als student kan je leefloon aanvragen.
Dezelfde voorwaarden gelden voor jou.

Eerst moet je het inkomen dat er is (kindergeld, studiebeurs, onderhoudsgeld …) gebruiken. Of zoveel mogelijk werken als jobstudent. Soms moeten je ouders (een deel van) de hulp terugbetalen. Dat heet onderhoudsplicht. 

 

Wanneer moeten je ouders mee de kosten betalen?

We kunnen je ouders vragen om mee de kosten te betalen als 

 • ze genoeg financiële middelen hebben en
 • jij nog recht hebt op groeipakket

We onderzoeken dit altijd. Dat heet een sociaal onderzoek. 

 

Hoeveel moeten je ouders betalen? 

Je ouders betalen elk maximaal de helft van het leefloon dat jij krijgt. Hoeveel elke ouder apart moet betalen, hangt af van het sociaal onderzoek.  
We houden rekening met:  

 • hun inkomen 
 • wie de kinderen fiscaal ten laste heeft (bij wie de kinderen wonen die geen eigen inkomen hebben) 
 • hoeveel onderhoudsgeld ze al betaalden 

Bekijk de exacte bedragen onderaan deze webpagina van de POD MI.

 

Wanneer moeten ouders niet betalen?

Als jij minder dan 3 maanden leefloon zal krijgen. 

Krijg je de hulp?

Dat weet je binnen 30 dagen na je afspraak.