Loonberekening stad Antwerpen

Hoe je loon bij de stad berekend wordt, is niet zo eenvoudig uit te leggen. Met de loonsimulator kan je alvast je bruto- en nettomaandloon zelf berekenen.


Bereken je loon

Toelichting loonberekening

Hoe je loon precies berekend wordt, is afhankelijk van verschillende factoren zoals je functieniveau, je salarisschaal, je statuut, je persoonlijke situatie, je aantal jaren dienst en je werkregime.

Je functieniveau

Elke functie als stadsmedewerker heeft een bepaald niveau, volgens het diploma dat je nodig hebt voor die functie. 

Er zijn vijf niveaus. Jouw niveau bepaalt mee je loon:

  • Niveau A: voor medewerkers met minstens een masterdiploma, of na bevordering (bijvoorbeeld bestuurscoördinator, afdelingschef of consulent, …).
  • Niveau B: voor medewerkers met minstens een bachelordiploma, of na bevordering (bijvoorbeeld deskundigen of hoofddeskundigen).
  • Niveau C: voor medewerkers met minstens een diploma secundair onderwijs, of na bevordering (bijvoorbeeld ploegleiders, administratief en technisch medewerkers, …).
  • Niveau D en E: voor medewerkers zonder diploma (bijvoorbeeld werklui en vaklui).

Je salarisschaal

Je salarisschaal bepaalt mee je brutomaandloon.

In welke salarisschaal je start bij de stad hangt af van je eventuele werkervaring bij een ander openbaar bestuur.

Je salarisschaal wijzigt automatisch doorheen je loopbaan bij de stad:

  • Elk jaar dat je bij de stad Antwerpen werkt, doe je meer ervaring op. Als beloning daarvoor stijg je elk jaar een trap op je bestaande salarisschaal. Die stijging heet ‘geldelijke anciënniteit’ en houdt een automatische loonsverhoging in.
  • Daarnaast geldt ook nog de automatische wijziging van je salarisschaal na elke 4 of 9 jaren dienst, afhankelijk van je functie. Die automatische wijziging heet ‘schaalanciënniteit’ en ook dat betekent concreet een automatische loonsverhoging.
  • Verander je doorheen je loopbaan bij de stad van functieniveau, dan past ook je salarisschaal zich aan aan je nieuwe functie.

Bekijk hier de verschillende salarisschalen per niveau en bekijk zo hoe jouw loon zal stijgen doorheen je carrière op eenzelfde niveau.

Je statuut

Er is een verschil in loon tussen vast benoemde medewerkers en contractuele medewerkers. In principe wordt niemand nog vast benoemd, met uitzondering van bijvoorbeeld brandweerlui en inspecteurs van de Politie. 

Voor contractuele medewerkers betaalt de stad een aanvullend pensioen, zodat dit hetzelfde is als dat voor vast benoemde collega’s.

Je persoonlijke situatie

Of je wel of niet gehuwd bent of samenwonend, of je wel of geen kinderen ten laste hebt en of je wel of niet mindervaliden ten laste hebt, bepalen mee jouw bruto maandloon.

Je aantal jaren dienst

Wie nieuw begint bij de stad, brengt vaak werkervaring mee van bij een andere overheid, uit de privésector of als zelfstandige. Die ervaring kan ook meetellen in je loon.

Voor doelgroepmedewerkers (LDE, SINE, startbaan cleanteam en IBO met arbeidsovereenkomst) is deze regeling van toepassing van zodra ze doorstromen naar een reguliere functie/vaste job bij de stad.

Je werkregime

Werk je minder dan voltijds voor de stad, dan wordt jouw loon navenant berekend.

Bruto en netto maandloon

Alle factoren in ‘Toelichting loonberekening’ bepalen jouw bruto maandloon.

Je netto maandloon wordt bepaald door jouw bruto maandloon:

 niet-gelijkgestelde afwezigheden (bijvoorbeeld dagen van ziekte, onbetaald verlof, staking, …)

+ haard- of standplaatstoelage (een toelage door de overheid, op basis van jouw persoonlijke situatie)

+ belastbare toelagen en vergoedingen (bijvoorbeeld je functioneringstoelage 1x/jaar of een gevarenpremie, …)

-  bijdrage RSZ / pensioen (de bijdrage die de stad levert aan de staat voor jouw sociale zekerheid)

 bedrijfsvoorheffing (een voorafbetaling van de stad op jouw belastingen)

 bijzondere bijdrage sociale zekerheid (een verplichte extra bijdrage van de stad voor jouw sociale zekerheid)

+ niet-belastbare toelagen en vergoedingen (extra’s waarop je geen belastingen betaalt, bijvoorbeeld je fietsvergoeding of terugbetaling woon/werk-verkeer met het openbaar vervoer)

persoonlijke bijdrage voor maaltijdcheques (verplichte persoonlijke bijdrage van 1,09 euro op elke maaltijdcheque van 7 euro)

Andere voordelen binnen je loonpakket

Naast je bruto en netto maandloon, biedt de stad ook andere voordelen binnen je totale loonpakket. Bekijk hiervoor de pagina ‘loon en extra voordelen’.

Word je aangeworven met een tijdelijk contract?

Dan zijn alle voorwaarden dezelfde, behalve maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering (die gelden niet voor medewerkers met een contract van minder dan 3 maanden) en een smartphone met abonnement (die geldt niet voor medewerkers met een contract van minder dan 1 jaar).

Om in aanmerking te komen voor een functioneringstoelage moet een medewerker 180 dagen gewerkt hebben en op 31 december in dienst zijn. Medewerkers met een contract van minder dan 3 maanden komen hiervoor daarom niet in aanmerking.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.