Contacteer stad Antwerpen

Militiegetuigschrift of attest gewetensbezwaarde aanvragen

Met het militiegetuigschrift (model 33) bewijs je aan het ziekenfonds of de pensioendienst dat je dienstplicht hebt gedaan. Je kan ook een attest van gewetensbezwaarde aanvragen.


Militiegetuigschrift aanvragen

Je kan een militiegetuigschrift aanvragen via mycareer.be:

  • Meld je aan op mycareer.be
  • Ga naar 'mijn contactdossiers' en klik op 'nieuw contactdossier'. 
  • Volg de stappen in het aanvraagformulier. 
  • Wil je een attest op papier? Vraag dit duidelijk in je beschrijving.

Attest gewetensbezwaarde aanvragen

Je kan een attest van gewetensbezwaarde aanvragen via mycareer.be:

  • Meld je aan op mycareer.be
  • Ga naar 'mijn contactdossiers' en klik op 'nieuw contactdossier'. 
  • Volg de stappen in het aanvraagformulier. 
  • Wil je een attest op papier? Vraag dit duidelijk in je beschrijving.

Raadplegen attest