Misbruik binnen prostitutie herkennen en melden

Prostitutie is een sector die gevoelig is voor seksuele uitbuiting. Omdat er een taboe is rond prostitutie durven mensen niet gemakkelijk melden als er iets mis lijkt te zijn. Bovendien is er in veel situaties weinig sociale controle.


Misbruik melden

Prostitutieteam

Ben je zelf slachtoffer van misbruik, of heb je een vermoeden van misbruik bij iemand anders? Meld dit altijd bij de politie. Je doet dit het best via volgend formulier bij het prostitutieteam van de politie.

Minderjarigen

Gaat het om een minderjarig persoon, neem contact op met de politie in jouw buurt, zij zullen het dossier dan overmaken aan de jeugdrecherche. Stem je eerst liever af met een hulpverleningsorganisatie, dan kan dit bij Child Focus.

Mensenhandel

Vermoed je dat er mensenhandel in het spel is, contacteer dan het prostitutieteam of Payoke. Mensenhandel en uitbuiting zijn verboden, ook buiten de prostitutie. Het wordt altijd vervolgd en bestraft.

Noodgevallen

In geval van nood bel je naar 101.

Werkomstandigheden

Ook als je ziet dat de werkomstandigheden en de gebouwen waarin sekswerkers hun job uitvoeren niet in orde of zorgwekkend zijn, kun je dit ook melden aan de politie. 

Je kunt ook aangifte doen in een lokaal politiekantoor. Het slachtoffer hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Signalen van misbruik

Herkent u één van deze signalen van misbruik of gedwongen prostitutie, bij uzelf of iemand anders, maak dan een melding.

  • (mogelijk) minderjarig
  • onder druk staan of bang zijn
  • continu wordt gecontroleerd
  • klanten niet mogen weigeren
  • verwondingen, een SOA hebben of zwanger zijn
  • op de werkplek slapen
  • zich financieel misbruikt voelen, bijvoorbeeld wanneer de sekswerker meer dan 50% van de inkomsten moet afgeven aan iemand anders

Specifiek voor eigenaars van een gebouw met raamprostitutie en hoteleigenaars

Eigenaars van gebouw

Eigenaars van gebouw met raamprostitutie hebben een unieke positie voor het opsporen van gedwongen prostitutie. Zij kunnen een raam of kamer enkel verhuren aan een sekswerker als er een fysieke ontmoeting is tussen de eigenaar of beheerder van het gebouw en de eigenlijke sekswerker. Het is daarom belangrijk dat eigenaars extra waakzaam zijn voor signalen van dwang of mensenhandel en dit melden aan de politie als er aanwijzingen zijn. 

Hotels

Ook voor hotels ontwikkelde de stad een sensibiliseringsfolder. Hotels zijn een extra gevoelige branche waar slachtoffers onder de radar kunnen blijven. Het is daarom essentieel dat hoteluitbaters en hotelpersoneel hier waakzaam voor zijn en misbruik melden via volgend formulier bij het prostitutieteam van de politie.

Sensibiliseringsfolder hotelpersoneel (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Contact

Dringende politiehulp

  • Bel 101 als je dringend bijstand nodig hebt.

Niet-dringende vragen

  • Voor alle niet-dringende vragen aan de politie bel je naar 0800 123 12

Prostitutieteam 

Meer info

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling

  • Bel naar 1712 als je een melding wil doen.

Payoke

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.