Contacteer stad Antwerpen

Opcentiemen milieuheffing

Betaalt je bedrijf een gewestelijke milieuheffing aan OVAM? Je betaalt daarop 20 gemeentelijke opcentiemen aan stad Antwerpen.

Wat is de gewestelijke milieuheffing?

De milieuheffing van OVAM of de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is gebaseerd op het decreet van 23 december 2011 over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen. Het is een belasting op

  • Storten, verbranden en meeverbranden van afvalstoffen in het Vlaamse Gewest,
  • Afvalstoffen die buiten het Vlaamse Gewest worden gestort, (mee)verbrand, gesorteerd of voorbehandeld.

OVAM int deze gewestelijke heffing. 

Wat zijn opcentiemen?

  • Een deel van de milieuheffing is bestemd voor het Vlaamse Gewest.
  • Een ander deel zijn de opcentiemen. Die zijn bestemd voor de gemeentes. Stad Antwerpen heft voor het aanslagjaar 2024 20 gemeentelijke opcentiemen.

Contact

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
tel. 015 284 284
info@ovam.be
www.ovam.be