Contacteer stad Antwerpen

Opcentiemen op Vlaamse heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

De stad heft geen eigen, stedelijke belasting op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft de stad 200 opcentiemen op de Vlaamse belasting.

Bedrijfsruimten die leegstaand en/of verwaarloosd zijn, kunnen door het Vlaamse gewest opgenomen worden in de Vlaamse inventaris voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. 

Het decreet van 19 april 1995 stelt hiervoor een aantal criteria vast:

 • de bedrijven moeten gelegen zijn op één of meerdere percelen van minstens 500 m²;
 • er moet een economische activiteit zijn, of geweest zijn;
 • wanneer er minder dan 50% van de totale vloeroppervlakte niet nuttig en effectief gebruikt wordt, is er sprake van leegstand;
 • uitgesproken gebreken van verwaarlozing zijn een reden om opgenomen te worden in de inventaris.

Voor meer info: brochure over de regelgeving

Je vindt alle informatie over de Vlaamse belasting op de website van het departement omgeving.

Bevoegdheid van Vlaanderen

Je kan terecht bij de Vlaamse overheidsdienst voor: 

 • de aanvraag en uitbetaling van subsidies,
 • de vaststelling en berekening van de Vlaamse heffing
 • de Vlaamse inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Hoe? 

Bevoegdheid van de stad Antwerpen

Je kan terecht bij de inventarisbeheerder van stad Antwerpen voor: 

 • Attest burgemeester
  Dit wordt afgeleverd als de verwaarlozing / leegstand is opgelost, ter plaatse na een grondig onderzoek door de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
 • Subsidies
  De subsidieschijven worden toegekend op basis van de geleverde vorderingsstaten en controle ter plaatse van de inventarisbeheerder van stad Antwerpen.
Openbaar onderzoek

De Vlaamse inventaris wordt jaarlijks in september openbaar gemaakt. De Vlaamse overheid behandelt de bezwaren door derden. Je kan de meest recente Vlaamse inventaris raadplegen via deze linkvia deze website (zoeken op 'Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten') of via het document hieronder.