Overzicht overheidsopdrachten en permanent open oproepen

Hier vind je een overzicht van de overheidsopdrachten, ook wel bestekken genoemd, en de permanent open oproepen van stad Antwerpen.

Permanent open oproepen

Voor onderstaande opdrachten kunnen leveranciers zich, gedurende de volledige looptijd van de opdracht, kandidaat stellen. Er wordt een lijst van leveranciers (pool) aangelegd waardoor stad Antwerpen zoveel mogelijk ondernemers de mogelijkheid wil bieden om een opdracht voor de stad uit te voeren. 

Lesgevers sportactiviteiten

Bestek:
GAC_2019_01056
Onderwerp:
Stad Antwerpen organiseert jaarlijks veel verschillende sportactiviteiten. Hiervoor dient zij zeer frequent beroep te kunnen doen op diverse soorten lesgevers voor verschillende sportieve disciplines. Om dit te realiseren wenst de aanbestedende overheid een pool van individuele lesgevers en organisaties die hierin gespecialiseerd zijn, aan te leggen.
Einddatum:
Onbepaald

Catering van vers belegde broodjes, broodmanden, slaatjes, soepjes en andere cateringartikelen

Bestek:
GAC_2020_01403
Onderwerp:
De aanbestedende overheid heeft voor haar catering nood aan flexibiliteit met betrekking tot het bestelproces. De bestellers willen over een ruim en divers aanbod aan dienstverleners kunnen beschikken (ook geografisch) om vlot in hun behoefte te kunnen voorzien. Om dit te realiseren wenst de aanbestedende overheid een pool van firma’s die gespecialiseerd zijn in broodjes, broodmanden, slaatjes, soepjes en andere cateringartikelen, aan te leggen.
Einddatum:
12/10/2025

Leveren van gezonde en evenwichtige voeding in het kader van het ondersteuningsreglement 'Smakelijke School'

Bestek:
2022_CBS_01537
Onderwerp:
Via deze open oproep wenst stad Antwerpen een openstaande pool van geschikte dienstverleners voor het aanbieden van gezonde voeding aan de leerlingen van kleuter- en basisscholen aan te leggen. De looptijd van de pool is van het schooljaar 2022-2023 tot en met het schooljaar 2024-2025.
Einddatum:
31/08/2025

Toeristische intermediairs

Bestek:
GAC_2021_02022
Onderwerp:
Stad Antwerpen wenst de samenwerking met intermediairs met geloofwaardigheid en toegang tot de reeds vastgelegde doelgroepen te bevorderen. Evenals het principe van "long tail werking": een mix van samenwerkingen realiseren die een sterkere marktpenetratie verwezenlijken. Om dit te realiseren wenst de aanbestedende overheid een flexibele pool van potentiële toeristische intermediairs aan te leggen waarmee we partnerships en joint promotions kunnen opzetten.
Einddatum:
23/01/2026

Catering van recepties, evenementen en leveren van warme maaltijden

Bestek:
GAC_2021_02000
Onderwerp:
De aanbestedende overheid heeft voor haar catering nood aan flexibiliteit met betrekking tot het bestelproces. De bestellers willen over een ruim en divers aanbod aan catering en aan dienstverleners kunnen beschikken (ook geografisch) om vlot in hun behoefte te kunnen voorzien, die van deelopdracht tot deelopdracht verschilt. Om dit te realiseren, wenst de aanbestedende overheid een pool van firma’s aan te leggen die gespecialiseerd zijn in catering van recepties en evenementen.
Einddatum:
Onbepaald

Welkom!

Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand van die cookies verzamelt en analyseert Antwerpen.be informatie over uw bezoek. Genieten van een optimale A-ervaring? Bevestig met alle cookies toestaan. Stel voorkeuren in en bepaal welke informatie u met Antwerpen deelt. Houd er rekening mee dat bepaalde media enkel beschikbaar zijn indien u de cookies ervan aanvaardt. Antwerpen.be bewaart cookievoorkeuren. U kan ze aanpassen via cookies beheren. Meer weten? Raadpleeg onze Cookieverklaring. Antwerpen.be waardeert uw vertrouwen en wenst u een verrijkende surfervaring toe!