Contacteer stad Antwerpen

Pop-up openen

Wil je een pop-up zaak openen, zoals een tijdelijke winkel of horecazaak? Dan start je een zaak op en moet je vergunningen aanvragen bij stad Antwerpen. Hou rekening met de wettelijke termijnen om je vergunning te krijgen en dien je aanvraag op tijd in.

Wil je in stad Antwerpen een tijdelijke winkel of horecazaak openen? Dan moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor het opstarten van een gewone zaak en moet je vergunningen aanvragen.

Pop-up in openlucht

Als je voor de pop-up het openbaar domein wil gebruiken, of je wil een pop-up starten in openlucht op privaat domein dat publiek toegankelijk is, moet je een toelating voor ingebruikname openbaar domein.

Pop-up horecazaak

Voor een pop-up horecazaak legt stad Antwerpen je een engagementsverklaring voor. Dit engagement schept een afgelijnd en helder kader, zowel voor de horeca pop-up ondernemer als voor de stad. Deze verklaring legt duidelijk de afspraken tussen de stad en de horeca pop-up ondernemer vast. Je vindt de verklaring onderaan deze pagina.

Welke vergunning en toelating nodig?

Er zijn verschillende soorten vergunningen en toelatingen nodig om een pop-up te starten in stad Antwerpen, afhankelijk van het type zaak dat je wil starten. Deze vragenlijst helpt je om dat te onderzoeken:

1.    Baat je per kalenderjaar max. 4 periodes van max. 30 dagen uit, al dan niet aansluitend? (inclusief opbouw/afbraak)
  • JA > Je hebt mogelijk geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 2.
  • NEE > Je hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.

 

2.    Is jouw uitbating in overeenstemming met de Bouwcode en indien van toepassing voor de desbetreffende locatie van vestiging, het BPA, het RUP of verkavelingen jonger dan 15 jaar?

Je kan dit controleren via perceleninfoplatform.antwerpen.be

  • JA > Je hebt mogelijk geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 3.
  • NEE > Je hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.

Lees ook: info over omgevingsvergunningen.

 

3.    Is de milieuwetgeving van toepassing?  

Je speelt bijv. enkel elektronisch versterkte muziek, of je maakt gebruik van generatoren of koelingen, of er is opslag van gevaarlijke stoffen.

  • JA > Je hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig. Doe een aanvraag via het omgevingsloket of vraag advies op maat.
  • NEE > Je hebt wellicht geen omgevingsvergunning nodig. Ga naar vraag 4.

 

4.    Vindt jouw uitbating plaats in open lucht?
  • JA > Je moet er een retributie voor betalen. Vraag je toelating aan via www.antwerpen.be.
  • NEE > Ga naar vraag 5.

 

5.    Is jouw uitbating een horeca pop-up?

Vraag een horecavergunning (drankvergunning) en eventuele terrastoelating aan: