Contacteer stad Antwerpen

Raamprostitutieruimte uitbaten

Als je een raamprostitutieruimte wil uitbaten in het concentratiegebied van stad Antwerpen, heb je een geschiktheidsverklaring nodig.

Hoe een geschiktheidsverklaring aanvragen?

Wat heb je nodig

 • Gegevens over het pand waarin de raamprostitutie zich bevindt en gegevens uit het kadaster
 • Gegevens over het houderschap: rechtspersooneen/of natuurlijke persoon
 • Gegevens van de hoofdhouder
 • Kopie van de zakelijke rechten van de houder(s) op de raamprostitutieruimte
 • Een uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 1 maand
 • Een kopie van alle door de vennootschappenwet voorgeschreven publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
 • Bewijs van inschrijving in de KBO
 • Afbeelding in kleur van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart

 

Hoeveel kost het?

Deze dienstverlening is gratis. De brandveiligheidscontrole is wel betalend.

 

Hoelang duurt het?

De stad zal een aantal controles laten uitvoeren.

Voorwaarden

Wat is het concentratiegebied raamprostitutie?

In stad Antwerpen bevinden raamprostitutiepanden zich enkel in een beperkt gebied. De afbakening van dit gebied vind je in de stedenbouwkundige verordening. 

Goedkeuringsprocedure

Nadat je deze aanvraag hebt ingediend, voert de stad volgende controles uit:

 • brandveiligheidscontrole
 • stedenbouwkundig onderzoek
 • onderzoek naar de hygiëne, onderhoud en accommodatie van de instelling
 • onderzoek naar de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad
 • moraliteitsonderzoek

Beheerder aanstellen

Als eigenaar kan je je laten bijstaan door een beheerder voor de dagelijkse werking van je raamprostitutieruimte. Via onderstaand formulier laat je weten wie de beheerder is.

Zijn de gegevens van de (hoofd)houders en/of beheerder gewijzigd? Dan kan je dat via onderstaand formulier doorgeven.