Contacteer stad Antwerpen

Referentieadres aanvragen

Je kan een referentieadres opgeven als je geen vaste verblijfplaats hebt. Zo kan je toch belangrijke post ontvangen op dit adres. Een referentieadres aanvragen kan alleen onder bepaalde voorwaarden.

Hoe aanvragen?

Wat heb je nodig voor je online aanvraag:

 • Je rijksregisternummer.
 • Je identiteitskaartnummer.
 • Je nieuw adres.
 • Reden van aanvraag.
 • Bewijsstukken die aantonen dat je recht hebt op een referentieadres.
 • Wanneer je je referentieadres bij een privépersoon neemt:
  • rijksregisternummer, voornaam en familienaam van de referentieverstrekker;
  • ingevuld toestemmingsformulier;
  • scan of foto van de identiteitskaart van de referentieverstrekker.
 • Bewijsstuk dat aantoont dat je recht hebt op een referentieadres.
  • Bewijs dat je een eigen mobiele woning bewoont. Bijvoorbeeld: inschrijvingsbewijs, verzekeringsbewijs, meetbrief van een schip, gebruiksovereenkomst met kopie van de identiteitskaart van de eigenaar.
  • Attest van het OCMW dat je te weinig eigen bestaansmiddelen hebt. Dit attest mag maximaal 1 maand oud zijn.
  • Bewijs dat je door een Belgische werkgever in het buitenland tewerkgesteld wordt en waarbij je op verschillende locaties zal ingezet worden.
  • Bewijs van detentie (wanneer je geen belang meer hebt op het adres waar je bent ingeschreven).

Wie kan een referentieadres aanvragen?

Je kan een referentieadres in de stad Antwerpen of in een van haar districten aanvragen in de volgende situaties:

 • Je woont in een mobiele woning, zoals op een schip of in een woonwagen, en trekt er, minstens 6 maanden binnen België, mee rond. Opgelet, een stacaravan voldoet niet aan deze voorwaarde.
 • Je werkt voor een Belgische werkgever en je hebt om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats voor maximum 1 jaar.
 • Je hebt niet voldoende bestaansmiddelen voor een verblijfplaats en je bent niet ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister. Je hebt ook geen feitelijke hoofdverblijfplaats.
 • Je verblijft in een gesloten instelling.
 • Je werkt voor defensie in het buitenland.
  • Je kan ook een referentieadres voor je gezinsleden aanvragen.
 • Je doet aan erkende ontwikkelingssamenwerking in het buitenland.
  • Je kan ook een referentieadres voor je gezinsleden aanvragen.
 • Je bent ambtenaar die werkt op een Belgische diplomatieke of consulaire post
  • Je kan ook een referentieadres voor je gezinsleden aanvragen.
 • Je bent een beschermde getuige.

​Je moet ingeschreven zijn op een adres in België, behalve wanneer je een referentieadres omwille van onvoldoende bestaansmiddelen aanvraagt.

Hoelang duurt het?

Binnen de 5 werkdagen krijg je een antwoord op je aanvraag.