Renovatietoelage voor handelspanden aanvragen

Heb je de voorgevel van je winkel, horecazaak of handelspand gerenoveerd of de commerciële ruimte heringericht? Je kan na de werken een aanvraag doen voor een subsidie. Om deze ondersteuning te krijgen, moet de renovatie aan enkele voorwaarden voldoen.


Wanneer aanvragen?

 • Voor de start van de werken: controleer of de renovatie van je handelspand mag uitvoeren. Dit is nodig om aan de voorwaarden voor een renovatietoelage te voldoen.
 • Ná de renovatiewerken: vraag een renovatietoelage aan.

Wie kan aanvragen?

 • Huurder-uitbater van het handelspand
 • Eigenaar-uitbater van een handelspand
 • Eigenaar van een handelspand, behalve voor een renovatietoelage voor de inrichting van de zaak

Renovatietoelage voorgevel gebouw

Je kan een renovatietoelage vragen voor de gerenoveerde voorgevel van het gebouw. 

Voorwaarden

 • Het handelspand ligt in een district van stad Antwerpen.
 • De werken kosten minimum 1500 euro exclusief btw.
 • Je hebt de volledige voorgevel gerenoveerd.
 • De werken staan in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden, bijvoorbeeld:
  • vervangen van ramen en deur
  • reinigen voorgevel
  • bezetten voorgevel.

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw
 • maximum 10.000 euro

Renovatietoelage voorgevel winkelunit

Je kan een renovatietoelage vragen voor de gerenoveerde voorgevel van de winkelunit. 

Voorwaarden

 • Het handelspand ligt in een district van stad Antwerpen.
 • De werken kosten minimum 1500 euro, exclusief btw.
 • Je hebt de volledige voorgevel van de winkelunit gerenoveerd.
 • De werken staan in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden, bijvoorbeeld:
  • schilderen voorgevel winkelunit
  • reinigen voorgevel
  • vervangen vitrine
  • een aparte toegang maken naar de bovenverdieping

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw
 • maximum 5000 euro

Renovatietoelage ruwbouwwerken commerciële ruimte

Je kan een renovatietoelage vragen voor de ruwbouwwerken in de commerciële ruimte.

Voorwaarden

 • Het handelspand ligt in een district van stad Antwerpen.
 • De werken kosten minimum 1000 euro exclusief btw.
 • De werken staan in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden, bijvoorbeeld:
  • sloopwerken
  • vloerwerken
  • pleisterwerken

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw
 • maximum 5000 euro

Renovatietoelage inrichting commerciële ruimte

Je kan een renovatietoelage vragen voor de (her)inrichting van de commerciële ruimte.

Voorwaarden

 • Het handelspand ligt in een district van stad Antwerpen.
 • Je bent uitbater.
 • De werken kosten minimum 1000 euro exclusief btw.
 • De werken staan in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden, bijvoorbeeld:
  • schilderen
  • behangen
  • installeren nieuwe vaste toonbank
  • verlichting

Bedrag toelage

 • 50% van het factuurbedrag exclusief btw
 • maximum 5000 euro

Aanvragen renovatietoelage

Voeg volgende bijlages bij je aanvraag:

 • Facturen op naam van de aanvrager.
 • Gedetailleerde oplijsting en prijsaanduiding van de verschillende werken en/of materialen. Je kan hiervoor het sjabloon Overzicht facturen en betaalbewijzen gebruiken. 
 • Geldige betalingsbewijzen.
 • Bankattest met het rekeningnummer en de naam van de aanvrager. Vraagt de onderneming de toelage aan? Dat is dit het rekeningnummer van de onderneming.
 • Duidelijke foto’s van de volledige voorgevel voor én na de werken. Doe dit ook als je enkel een toelage voor de commerciële ruimte wenst.
 • Duidelijke foto’s van de commerciële ruimte voor en na de werken. Doe dit ook als je enkel een toelage voor de voorgevel wenst.
 • Heb je een omgevingsvergunning gekregen voor de werken? Voeg dan deze vergunning toe bij je aanvraag.

Voor huurder-uitbaters:

 • een kopie van handelshuurovereenkomst
 • RSZ-attest dat bewijst dat de sociale bijdragen tot en met het laatste kwartaal zijn betaald
 • fiscaal attest niet ouder dan 2 maanden dat bewijst dat de aanvrager geen schulden heeft bij FOD Financiën

Uitbetaling

 • Binnen de 30 werkdagen wordt je aanvraag gecontroleerd op volledigheid.
 • De stad heeft vervolgens 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen.
 • Bij goedkeuring ontvang je de toelage binnen de 3 maanden.

Verhoogde toelage: heraanleg

AIs je straat of het winkelgebied van je pand heraangelegd wordt, kan je een verhoogde renovatietoelage aanvragen.

Voorwaarden

 • Het pand bevindt zich in een strategische winkelgebied of in een strategische horecakern.
 • Weet je niet zeker of je pand in dit gebied ligt? Dan kan je dit navragen via detailhandel.horeca@antwerpen.be.
 • De renovatiewerken zijn uitgevoerd tijdens de heraanleg van de straat of binnen het jaar volgend op de heraanleg.
 • De werken kosten minimaal 1500 euro exclusief btw.
 • Je renoveert de volledige voorgevel of de volledige voorgevel van de winkelunit.
 • Je kun deze verhoogde toelage niet combineren met andere renovatietoelagen voor de voorgevel.

Zie artikel 10 in reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden.

Bedrag toelage

 • 75% van het factuurbedrag exclusief btw voor de renovatie van de voorgevel, met een maximum van 17.500 euro
 • 75% van het factuurbedrag, exclusief btw, voor de renovatie van de voorgevel van de winkelunit, met een maximum 7.500 euro

Toelage horecaconstructie afbreken

Zonder heropbouw

 • Je kan een toelage vragen als je een gesloten horecaconstructie hebt afgebroken en geen nieuwe gesloten horecaconstructie hebt gebouwd.
 • Je krijgt 100% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 750 euro per lopende meter gevelbreedte.

Heropbouw gevel

 • Je kan een toelage vragen als je een gesloten horecaconstructie hebt afgebroken en de gevel hebt heropgebouwd.
 • Je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximum van 17.500 euro.
 • of je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximaal bedrag van 35.000 euro als de heropgebouwde gevel over 2 verdiepingen loopt.
 • of je krijgt 75% van het factuurbedrag exclusief btw, met een maximaal bedrag van 35.000 euro voor de heropgebouwde gevels van een hoekpand.

Zie artikel 10 in het reglement ondersteuning bij renovatie Antwerpse handelspanden voor alle voorwaarden. 

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.