Schade aan openbaar domein na werken

Er wordt heel wat gerenoveerd en gebouwd in de stad Antwerpen. Bij bouw- of verbouwingswerken wordt vaak een gedeelte van het voetpad en/of straat gebruikt voor bijvoorbeeld opslag van materiaal of een bouwkraan. Hierdoor bestaat de kans dat het voetpad of de straat wordt beschadigd.


Reglement herstelling openbare ruimte na werken

De schade mag niet door de bouwheer of aannemer zelf worden hersteld. Het stadsbestuur zorgt hiervoor. Deze herstellingen kosten het stadsbestuur jaarlijks veel geld. De stad rekent de kostprijs van de herstelling door aan de bouwheer. De veiligheid van voetgangers en andere weggebruikers is immers heel belangrijk.

Ook wanneer u een nieuwe parking of garage laat bouwen of een boring in het voetpad wil uitvoeren voor het inpandig aansluiten van een regenpijp, is er een aanpassing van het openbaar domein nodig. De boordstenen van het voetpad moeten verlaagd worden, er moet geboord worden of er moeten bomen of straatobjecten verwijderd worden. Ook hiervoor heeft de stad een duidelijke procedure.  U kan alles nalezen in het Reglement herstelling openbare ruimte na werken.

Reglement herstelling openbare ruimte na de werken (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Wat doet u voor de werken starten?

 • U vult een plaatsbeschrijving in en voegt daar foto's bij.
 • Minstens 14 dagen voor de aanvang van de werken stuurt u plaatsbeschrijving en foto's op via e-mail of per post naar de adresgegevens onder 'Meer info' onderaan deze pagina. De plaatsbeschrijving blijft 1 maand geldig.
 • Indien de werken betrekking hebben op de inpandige aansluiting van een regenpijp, vult u ‘aansluiting regenpijp’ in onder de rubriek ‘Voorafgaande opmerkingen’. 
 • U meldt de effectieve start van de werken.
 • U vraagt een toelating en eventuele signalisatie om een deel van de openbare weg af te sluiten.
 • U houdt rekening met de bepalingen opgenomen in het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Plaatsbeschrijving voor werken (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Wat doet u na de werken?

 • Ten laatste 14 dagen na afloop van de werken maakt u opnieuw een plaatsbeschrijving. Het formulier hiervoor vindt u onderaan deze pagina.
 • Wanneer er een aanpassing aan het openbaar domein dient te gebeuren in functie van de nieuwe bestemming van het gebouw vult u ook het formulier Aanvraag werkzaamheden in en vult u dit aan met de nodige foto’s. Het formulier hiervoor vindt u onderaan deze pagina.
 • U stuurt de plaatsbeschrijving samen met de foto's op via e-mail of per post naar de adresgegevens onder 'Meer info' onderaan deze pagina.
Plaatsbeschrijving na werken (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Aanvraag werkzaamheden (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Hoe verder?

 • De uiteindelijke schade en bijhorende kost wordt eenzijdig door de stad bepaald op basis van deze plaatsbeschrijvingen. Ook de gevraagde aanpassingen en bijhorende kost worden eenzijdig door de stad bepaald op basis van het formulier 'Aanvraag werkzaamheden'.
 • De stad stelt u in kennis dat er schade is of aanpassingen dienen te gebeuren. Ze zal de noodzakelijke werken uitvoeren en u een gedetailleerde opgave van kosten overmaken. Deze kosten zullen in overeenstemming met het reglement openbare ruimte op u verhaald worden.

Advies bij opmaak van de plaatsbeschrijving

 • Zorg ervoor dat u uw plaatsbeschrijving zo ruim mogelijk maakt. Ook de overkant van de straat kan beschadigd geraken door bijvoorbeeld een vrachtwagen. Bezet u een zone die groter is dan de zone voor uw eigen gevel of perceel, dan moet u ook die zone mee opnemen.
 • Neem duidelijke foto's die een overzicht van de situatie laten zien. Voeg daarnaast ook detailfoto's bij, maar vermeld duidelijk waar dat detail zich bevindt. U kan huisnummers en afstanden vermelden in het formulier.

Hoeveel kost een herstelling?

 • De kosten voor het herstel worden berekend op basis van de vastgestelde schade. De herstelling gebeurt volgens de regels van het Vlaams Gewest (Bestek 250) en volgens de voorwaarden opgenomen in de raamovereenkomsten met de stad.
 • Om een idee te geven van de herstellingskosten vindt u hier enkele richtprijzen. Deze prijzen zijn louter indicatief en eventuele nodige signalisatiekosten niet inbegrepen:
  • rond 120 euro/m² voor standaard
  • rond 400 euro/m² voor natuursteenmaterialen.

Wat moet u nog weten?

Als u geen plaatsbeschrijving maakt, kan het stadsbestuur er een maken op kosten van de bouwheer. Voor de schadebepaling wordt uitgegaan van een goed onderhouden openbaar domein. De stad bepaalt dan welke impact de werf op de buurt heeft om de zone van de plaatsbeschrijving te bepalen.

Meer info

Dienst Publieke Ruimte
Postadres: Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 
tel. 03 338 84 07
herstellingopenbareruimte@antwerpen.be

 

Opgelet! Dit adres is enkel te gebruiken voor bovenvermelde schade. Als u iets anders wil melden bij de stad, gaat u via deze weg: https://www.antwerpen.be/nl/eloket/melden

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.