Contacteer stad Antwerpen

Slachtvergunning Offerfeest

Wanneer je een schaap wil laten slachten tijdens het Offerfeest, kan dit in Vlaanderen enkel nog volgens het principe van verdoofd slachten. Vraag jouw slachtvergunning tijdig aan.

Slachtvergunning aanvragen

Belangrijke richtlijnen

• Sinds 2019 is het in Vlaanderen verboden om dieren zonder verdoving te slachten.
• Thuisslachting is verboden. Een slachtvergunning is geen toelating voor een thuisslachting.
• Onverdoofde slachting op tijdelijke slachtvloeren is verboden.
• Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten is verboden.

Hoe kan je het Offerfeest vieren?

Veel moslims kiezen ervoor om een gift te doen aan een hulporganisatie of een hulpbehoevende.  Anderen laten tijdens het Offerfeest een schaap of rund slachten. 

 • Geef een gift aan een hulporganisatie
  Hulporganisaties krijgen mensen met een hulpvraag over de vloer. De organisaties kunnen mensen met de ingezamelde giften verder helpen. Zo kunnen ook zij het Offerfeest vieren. Wil je meer weten over hulporganisaties? Of zoek je een hulporganisatie in jouw buurt? Contacteer jouw moskee.
 • Bestel halalvlees bij een slager 
  Als je halalvlees bestelt bij een slager, moet je zelf geen dier kopen en slachten. De slager doet dit voor jou. Je moet alleen jouw halalvlees afhalen bij de slager op het afgesproken tijdstip. Heel wat slagers zullen met een tijdsblok werken om lange wachttijden te vermijden.
 • Slachten in de loop van 3 dagen
  Het offerfeest duurt 3 dagen. Gewoonlijk wordt het dier op de eerste dag geslacht, maar dit is geen verplichting. Slagers en slachthuizen zorgen ervoor dat er ook de 2e en de 3e dag wordt geslacht. Belangrijk is dat het vlees het slachthuis gekoeld moet verlaten.
 • Er kan ook een rund geslacht worden in plaats van een schaap.
  Een rund wordt meestal onder 7 families verdeeld. Bij het uitbenen kun je best de grote stukken beenderen terug bezorgen aan je slager of het in de witte zak steken bij het restafval.
 • In Vlaanderen is het niet toegelaten om te slachten zonder verdoving.

Erkende slachthuizen

 1. Koop een dier bij een veehandelaar die gebruik maakt van een erkend slachthuis.
 2. Bestel jouw vlees bij jouw slager en vraag een volgnummer met tijdstip voor ophaling.
 3. Maak je gebruik van een tijdelijke slachtvloer, vraag dan tijdig een slachtvergunning aan

In de stad Antwerpen zijn er geen slachtvloeren

Je kan ook een dier laten slachten in een erkend slachthuis buiten Antwerpen. Om hiervan gebruik te maken moet je een afspraak maken met jouw veehandelaar. Deze organiseert het vervoer naar het slachthuis zelf.

 

Thuis slachten is verboden

Rituele slachtingen kunnen enkel in een erkende slachtinrichting. Je mag thuis geen dier slachten. De politie voert extra controles uit tijdens het Offerfeest. Wie wordt betrapt, krijgt een boete. Tegen het sluikstorten van slachtafval wordt streng opgetreden.

Heb je nog vragen?

Contacteer de dienst Levensbeschouwingen van de stad Antwerpen: