Contacteer stad Antwerpen

Statistieken over de stad opzoeken

Op het Dashboard of de Database van 'Stad in Cijfers' kun je statistieken over allerlei thema’s raadplegen.


Dashboard

Het Dashboard geeft per thema een aantal kerncijfers weer. Je kunt zelf aangeven voor welk stadsdeel je de cijfers wilt raadplegen. De gegevens worden vergeleken met de stad of een ander deelgebied. De keuze voor stadsdeel en vergelijkingsgebied kun je bovenaan het scherm maken. 

Je gaat naar het Dashboard via https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/Hoofd-dashboard.

Database

De stad stelt een uitgebreidere set gegevens ter beschikking via de Database. Dit is een geactualiseerde versie van de Buurtmonitor. Je kunt zelf de gegevens kiezen, de gebieden, de periodes en de presentatievorm (tabel, grafiek of kaart).

Je gaat naar de Database via https://stadincijfers.antwerpen.be/databank.

De Database is ook beschikbaar als Open Data-toepassing. Je kunt hier een handleiding voor de Open Data-toepassing vinden.

Hier vind je een handleiding voor het gebruik van de Database.

Andere datatoepassingen

Naast statistieken kun je via het platform 'Open Data' ook tal van data die de stad ter beschikking stelt, raadplegen, downloaden en gebruiken in eigen toepassingen. 

Via het stadsplan Antwerpen kun je locaties van allerlei voorzieningen op kaart weergeven of straten opzoeken.

Partners

‘Stad in Cijfers’ is een samenwerking tussen de Stad Antwerpen, Team Stedenbeleid van het Vlaamse Agentschap Binnenlands Bestuur, de interprovinciale werking Data & Analyse (via provincies.incijfers.be) en de andere Vlaamse Centrumsteden.