Contacteer stad Antwerpen

Stookolietank leegmaken of verwijderen

Verwarm je met stookolie, maar wil je overschakelen op gas? Of heb je een stookolietank die je niet meer gebruikt? Dan moet je de tank laten leegmaken of verwijderen. Wat je moet doen, hangt af van de grootte van de tank.


Stookolietank: minder dan 5000 liter

Bovengrondse stookolietank

Je moet de tank laten leegmaken.

Ondergrondse stookolietank

Je moet de tank laten leegmaken en verwijderen. Als het niet lukt om de tank te verwijderen, vult de stookolietechnicus ze met zand of schuim. Je krijgt dan een certificaat.

Stookolietank: 5000 liter of meer

Je moet de tank laten leegmaken, reinigen en verwijderen binnen de 36 maanden na het laatste gebruik van de tank. Als het niet lukt om de tank te verwijderen, vult de stookolietechnicus ze met zand of schuim. Je krijgt dan een certificaat.

Meer info

Op www.informazout.be vind je meer informatie over stookolietanks, wetgeving en premies. Je vindt op deze website ook adressen van stookolietechnici.