Contacteer stad Antwerpen

Vergunning aanvragen om een taxidienst uit te baten

Wil je een taxidienst uitbaten in stad Antwerpen? Vraag een vergunning aan voor individueel bezoldigd personenvervoer via de Vlaamse overheid.

Voorwaarden taxidienst

 • Je onderneming is gevestigd in Antwerpen.
 • Je onderneming is ingeschreven in de KBO of in de statuten is de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer vermeld.
 • Je bent in orde bent met de voorwaarden voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Met welke voorwaarden je in orde moet zijn, wordt bepaald door het type voertuig (aantal zitplaatsen) en de soort taxidienst (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer.)

Specifieke voorwaarden in stad Antwerpen

 1. Straattaxi
  • Je voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg.
  • Tijdens de diensturen mag je de taxi parkeren op taxiparkeerplaatsen in Antwerpen met verkeersbord E9a en onderbord ‘Taxi’s’.
 2. Standplaatstaxi
  • Je kan géén machtiging voor standplaatstaxi’s aanvragen in stad Antwerpen.
  • Je mag de taxi tijdens de diensturen parkeren op alle taxiparkeerplaatsen van stad Antwerpen.

Aanvragen

Voorwaarden zaakvoerder of uitbater

 • Je voldoet aan de voorwaarden van moraliteit. Voeg bij je aanvraag een uittreksel toe uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
  • Het attest mag bij het indienen maximaal 3 maanden oud zijn.
  • Inwoners van de stad Antwerpen kunnen het attest hier aanvragen. Woon je niet in de stad Antwerpen, vraag dit dan aan in de gemeente waar je woont.
  • Kies bij de aanvraag voor model 3  > gebruikscategorie ‘Transport, vervoer en reizen’ > type 596.1-27

Voorwaarden onderneming

 • De exploitatiezetel van de onderneming ligt in de gemeente waar je de aanvraag doet.
 • De onderneming is ingeschreven in de KBO of in de statuten is de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer vermeld.
 • Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten: attest FOD Financiën.
 • Voeg een attest toe waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen: sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ.

Voorwaarden voertuig

 • Het voertuig voldoet aan de emissienormen.
 • Het voertuig is ingeschreven bij de DIV met een TX-nummerplaat.
 • Bij begin en einde van elke rit moet elk vergund voertuig verbinding maken met de Vlaamse databank Chiron.

Geldigheid

 • Je taxivergunning is 5 jaar geldig in heel Vlaanderen.
 • Je vergunning is niet geldig voor taxidiensten in Wallonië en taxidiensten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Vergunningen van vóór 1 januari 2020

Heb je een geldige taxivergunning of vergunning verhuurdienst van voertuig met bestuurder van vóór 1 januari 2020?

 • Je vergunning blijft geldig tot einde van de looptijd. Je moet in de tussentijd in orde blijven met de voorwaarden van die vergunning.
 • Je kan ook al voor het einde van de looptijd een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen.

Bestuurderspas aanvragen

Taxibestuurders moeten verplicht een bestuurderspas op zak hebben. Vraag een bestuurderspas aan bij stad Antwerpen via de Vlaamse overheid.

Taxikaart wijzigen

Je hebt een nieuwe taxikaart of vergunningskaart nodig bij

 • een wijziging van voertuig
 • diefstal of verlies
 • een wijziging maatschappelijke zetel, naam vennootschap en/of vennootschapsvorm.

Nieuws

 • Stad Antwerpen heeft een periodieke nieuwsbrief voor vergunde taxidiensten. Wil je op de hoogte blijven van sectornieuws en evenementen?