Contacteer stad Antwerpen

Tijdelijke afwezigheid en terugkomst melden

Ben je Belg en langer dan 3 maanden afwezig op je hoofdverblijfplaats? Dan kan je je tijdelijke afwezigheid en terugkomst melden zonder je adres te laten wijzigen.


Voorwaarden

Algemeen

 • Je bent Belg.
 • Je hebt een hoofdverblijfplaats waar je naar kan terugkeren.
 • Je woning blijft onbewoond of wordt bewoond door gezinsleden.
 • Je bent langer dan 3 maanden afwezig op je hoofdverblijfplaats.
 • Je bent maximaal 1 jaar afwezig. Je kan deze termijn 1 keer verlengen.

Uitzonderingen

Bovenstaande beperking in tijd geldt niet in de volgende situaties:

 • Je verblijft in een ziekenhuis of verpleeginrichting.
 • Je verblijft in een gesloten instelling.
 • Je bent minderjarig en wordt geplaatst in een jeugdinrichting.
 • Je hebt de verdwijning van een persoon al meer dan 6 maanden geleden gesignaleerd aan de politie.
 • Je bent student en verblijft tijdens je studies op een kotadres of tijdelijk in het buitenland.
 • Je werkt voor de Belgische strijdkrachten en bent in het buitenland gestationeerd.
 • Je werkt voor de federale politie en voert een opdracht in het buitenland uit.
 • Je bent ambtenaar met een functie op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland.
 • Je werkt in het buitenland voor een erkende vereniging voor ontwikkelingssamenwerking.

Hoe afwezigheid melden?

Hoelang duurt het?

Binnen de 5 werkdagen wordt je melding verwerkt.

Hoe terugkomst melden?

Hoelang duurt het?

Binnen de 5 werkdagen wordt je melding verwerkt. 

Prijs

Deze dienst is gratis.