Contacteer stad Antwerpen

Toegang tot de recyclageparken


Afspraak maken

Je moet een afspraak maken voor je bezoek aan het recyclagepark. Behalve op woensdag, dan heb je geen afspraak nodig.

Lees meer over jouw bezoek aan het recyclagepark, het maken van een afspraak en de regels op het park.

Breng je identiteitskaart mee

Enkel Antwerpenaars hebben toegang tot de stedelijke recyclageparken. Breng dus zeker jouw identiteitskaart mee.

Let op: Met een identiteitskaart van iemand anders heb je geen toegang. Maak dus een reservering met je eigen identiteitskaart zodat jouw reservatie aan de toegang herkend wordt.

Voor wie is het recyclagepark toegankelijk?

 • Alle parken zijn toegankelijk voor particulieren die in Antwerpen wonen.
  Bedrijven en zelfstandigen kunnen dus niet terecht met hun afval. Volgens de regels van het materialendecreet en het huishoudelijk reglement van de recyclageparken moeten zij zelf instaan voor de verwerking van hun afvalstoffen.
 • Om als vereniging toegang te krijgen tot het recyclagepark moet men een kaart aanvragen. Voor meer informatie hierover of voor het aanvragen van een kaart, mail naar recyclageparken.toegang@antwerpen.be (NIET voor het maken van een afspraak).

Volgende personen, die niet gevestigd zijn in Antwerpen, kunnen ook toegang krijgen tot de recyclageparken

WIE?NODIGE BEWIJSSTUKKEN
Studenten
Je moet een toegangskaart aanvragen, hiervoor heb je volgende documenten nodig: inschrijvingsbewijs studie-instelling en huurcontract (je moet WEL een afspraak maken)
Aanverwanten van overledenen
Geen toegangskaart nodig, toegang door bewijs van overlijden (je hoeft geen afspraak te maken)
Aanverwanten van burgers die naar een rusthuis gaan
Geen toegangskaart, toegang door bewijs van nieuw verblijf (je hoeft geen afspraak te maken)
Personen die de belasting op woningen zonder inschrijving betalen in Antwerpen
Je moet een toegangskaart aanvragen, hiervoor heb je volgende documenten nodig: bewijs van betaling op een woning zonder inschrijving (je moet WEL een afspraak maken)
Personen met een verblijfsvergunning
Geen toegangskaart nodig, toegang op basis van immatriculatiebewijs (je hoeft geen afspraak te maken)

Hoe verloopt een bezoek aan het recyclagepark

Sorteren begint thuis

Bereid je bezoek voor. Laad je auto in, in functie van de spullen die je op het park wil achterlaten. Hou de verschillende afvalsoorten gescheiden van elkaar, ook de betalende en gratis afvalsoorten. Haal spullen die uit verschillende materialen bestaan al zo veel mogelijk thuis uit elkaar.

Let op: ongesorteerde voertuigen kunnen geweigerd worden.

Slagboom

Elk recyclagepark heeft aan de ingang een slagboom en een automaat. Je moet op de automaat aangeven welk afval je brengt. Indien je steenpuin of grofvuil binnenbrengt, moet je betalen. De automaat print vervolgens een ticket uit, dat je achter de voorruit van je wagen legt.

Betaalautomaat

Vervolgens moet je het afval in de juiste containers doen. Indien je steenpuin of grofvuil mee had, dan moet je betalen aan de betaalautomaat. Dit kan enkel met bancontact, cash geld wordt niet aanvaard. Na betaling kan je buitenrijden. Indien je niet betaalt, wordt er een factuur opgestuurd. Dat kost 10 euro extra.

Hoeveel afval mag je naar het recyclagepark brengen?

Let op! Er is een wijziging in de hoeveelheden die je mag brengen.
Deze maxima zijn totalen voor alle stedelijke recyclageparken; je mag dus niet met jouw teveel aan afval naar een ander recyclagepark gaan.

 • maximum 3 kubieke meter snoeihout per week
 • maximum 2 kubieke meter steenpuin per week (betalend)
 • maximum 2 kubieke meter grofvuil (brandbaar en niet-brandbaar) per week (betalend)
 • autobanden: maximum tien per jaar per gezin per voertuig
 • van de gratis afvalsoorten mag je maximum 2 kubieke meter per week brengen.
SOORT AFVALMAXIMUM TOEGELATEN
Snoeihout
3 kubieke meter per week
Steenpuin
2 kubieke meter per week (betalend)
Grofvuil (brandbaar en niet-brandbaar)
2 kubieke meter per week (betalend)
Autobanden
10 per jaar per gezin per voertuig
Gratis afvalsoorten
2 kubieke meter per week

Wat is een kubieke meter?

In de volksmond spreekt men ook van een 'kuub'. Het is een volume van 1 meter hoog op 1 meter breed en 1 meter diep. In praktijk komt dit ongeveer overeen met een klassieke driezitsbank (grofvuil) of een muur van 2 op 5 meter en 10 centimeter dik (steenpuin).

Tarief

Het gebruik van de stedelijke recyclageparken door Antwerpse particulieren is voor bijna alle afvalsoorten gratis. Je moet wel betalen voor:

 • grofvuil: 22,50 euro voor een kubieke meter, met een minimum van 11,25 euro voor een halve kubieke meter
 • steenpuin: 37,50 euro voor een kubieke meter, met een minimum van 18,75 euro voor een halve kubieke meter

Je kan enkel met bancontact betalen (cash wordt niet aanvaard). Indien je niet betaalt, wordt de factuur per post opgestuurd, dit kost 10 euro extra.