Contacteer stad Antwerpen

Uitbatingsvergunning aanvragen

Wil je een belwinkel, CBD-winkel, club-vzw, handcarwash, massagesalon, nachtwinkel, shishabar, telecomwinkel of seksinrichting met pornografische vertoningen uitbaten in stad Antwerpen? Dan heb je een uitbatingsvergunning nodig.


Voorwaarden

Vrijstelling uitbatingsvergunning

Je hebt geen uitbatingsvergunning nodig in de volgende situaties:

Telecomwinkel

Een telecomwinkel die gevestigd is in een winkelketen. Een vestiging van een winkelketen is een publiek toegankelijke inrichting die wordt uitgebaat door een filiaalhouder of franchisenemer van een middelgrote of grote onderneming.

Club-vzw’s
 • Club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in lokalen van de stad Antwerpen, van extern of intern verzelfstandigde agentschappen, van entiteiten van de stad Antwerpen, haar districten en het OCMW of van onderwijsinstellingen zoals erkend door de Vlaamse Overheid.
 • Club-vzw’s die een drankgelegenheid uitbaten in het kader van activiteiten of projecten die georganiseerd of ondersteund worden met werkingssubsidies (zoals omschreven in artikel 3 §2 van het reglement) door de stad Antwerpen, haar districten en het OCMW, door extern of intern verzelfstandigde agentschappen of entiteiten.
 • Club-vzw’s die over een evenemententoelating beschikken en/of een drankgelegenheid uitbaten voor een gebeurtenis van voorbijgaande aard ten hoogste 1 keer per jaar en voor maximaal 4 opeenvolgende maanden. Deze vrijstelling geldt enkel voor het doel en de duur van de vrijgestelde activiteiten.
Massagesalons
 • Massagesalons waar enkel massages worden gegeven door professionele zorgverleners of instellingen, die geneeskundige verzorging verlenen en die beschikken over een visum van de FOD Volksgezondheid, zoals artsen, kinesisten of diëtisten.
 • Massagesalons waar alle werkzame masseurs/masseuses zijn aangesloten bij:
 • Massagesalons waar massages worden gegeven die vallen onder de menselijke gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening. Dit zijn ziekenhuizen, verpleeginstellingen, podologie-, pedicure-, ergotherapeuten activiteiten.
  • Bekijk voor meer info de bepalingen in sectie Q van de NACE-BEL codering, afdeling 86 tot en met 88.
  • Opgelet: NACE-BEL code 86909 (overige menselijke gezondheidszorg) valt niet onder de vrijstelling.
 • Massagesalons waar massages gegeven door niet-conventionele geneeskundigen die lid zijn van een bij KB erkende beroepsvereniging, zoals chiropractors, acupuncturisten, osteopaten, homeopaten.
 • Massagesalons die beschikken over een vergunning in het kader van het decreet van 5 februari 2016 betreffende toeristisch logies; of een milieuvergunning klasse 1 of 2 voor rubriek nr. 32.8 (baden en waterrecreatie) van de Vlarem-reglementering.
CBD-winkels
 • CBD-winkels die in de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven zijn onder NACEBEL-code 47730.
 • CBD-winkels waar de verkochte producten op basis van cannabis zich beperken tot kleding, papier, luiers, touw, meubels, bouwmaterialen en/of biocomposiet.

Uitbatingsvergunning aanvragen

Voeg volgende documenten toe aan je aanvraag:

 • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud, van het type 596.2.
  • Voeg een uittreksel van elke bestuurder toe.
  • Woon je niet in stad Antwerpen? Vraag dit document op bij de gemeente van je woonplaats.
 • Als je alcoholische dranken wil serveren, dan voeg je een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud, van het type 596.1-8.
 • Een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van de onderneming en van alle personen betrokken bij de uitbating.
 • Een kopie van het actuele UBO-register (enkel voor vennootschappen en vzw’s).
 • Een kopie van het actuele aandeelhoudersregister (enkel voor vennootschappen).
 • Een fiscaal attest niet ouder dan 1 maand dat bewijst dat de bestuurders geen schulden hebben bij FOD Financiën.
 • Een kopie van alle verplichte periodieke btw-aangiften van de voorbije 24 maanden of vanaf de oprichting van de onderneming.
 • Een kopie van de btw-rekening-courant van maximum 7 kalenderdagen oud. Als de rekening-courant op nul werd gezet of definitief werd afgesloten: een kopie van de bijzondere rekening van maximum 7 kalenderdagen oud.
 • Een kopie van het dagontvangstenboek van de voorbije 6 maanden of vanaf de oprichting van de onderneming.
 • Een kopie van de laatste verplicht op te stellen (interne) jaarrekening. Ook als die niet verplicht gepubliceerd of neergelegd moet worden.
 • Een financieel plan met een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, en alle financieringsbronnen die hiervoor gebruikt werden of worden.
  • Maak een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, inclusief voldoende bewijsstukken voor de financieringsbronnen.
  • Geef ook de bankrekeningnummers die gebruikt (zullen) worden voor de uitbating.
 • Een bewijs dat de uitbater de aangevraagde vestigingsplaats rechtmatig kan gebruiken voor de uitbating van de inrichting:
  • Een kopie van de aankoopakte van het pand.
  • Of kopie van de huurovereenkomst voor het aangevraagde vestigingsadres.
 • Een bewijs van registratie van je ondernemingsloket. Doe dit enkel als je minder dan 3 weken een aanvraag of wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) deed.

Ook toevoegen voor een telecomwinkel:

 • Een overzicht van de operatoren van wie je prepaid sim- en/of herlaadkaarten zal verkopen.

Ook toevoegen voor een handcarwash:

 • Een plan van de locatie, met aanduiding op schaal van het aantal parkeerplaatsen, wasruimte en circulatieruimte.

Ook toevoegen voor een massagesalon:

 • Het bewijs van aansluiting van de verzekering voor de burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid bij een verzekeringsmaatschappij erkend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), voor alle personen die werken in het massagesalon, ongeacht hun arbeidsstatuut.

Ook toevoegen voor een CBD-winkel:

 • Een gedetailleerd certificaat van alle aangeboden producten:
  • met vermelding van het percentage tetrahydrocannabinol en/of cannabidiol,
  • waaruit blijkt dat de producten een decarboxylatieproces hebben doorstaan.

Uitbatingsvergunning wijzigen

 • Heeft je zaak al een uitbatingsvergunning en wijzigt er iets? Dan moet je een wijziging van je vergunning aanvragen.
 • Na nieuwe controles krijg je een aanpassing van de uitbatingsvergunning of een weigering.

Toevoegen: 

 • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud, van het type 596.2.
  • Voeg een uittreksel van elke bestuurder toe.
  • Woon je niet in stad Antwerpen? Vraag dit document op bij de gemeente van je woonplaats.
 • Een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds van alle bestuurders.