Contacteer stad Antwerpen

Verbetering van identiteitsgegevens niet-Belg aanvragen

Is de naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht of nationaliteit op je elektronische vreemdelingenkaart niet correct? Doe dan een aanvraag om je gegevens te verbeteren.


Voor wie?

Niet-Belgen met een elektronische vreemdelingenkaart. 

Wanneer kom je in aanmerking?

Je moet een van volgende documenten hebben:

  • ​een paspoort met de juiste gegevens
  • In sommige gevallen is een akte van de burgerlijke stand genoeg. Dat kan bijvoorbeeld een huwelijksakte of een geboorteakte met de correcte gegevens zijn.
  • een vonnis van de rechtbank
  • een attest van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen met de correcte gegevens 

Doe je aanvraag

Vermeld welke gegevens je wil laten veranderen. 

Wat gebeurt er na je aanvraag?

Het loket migratie verwerkt je aanvraag. Je wordt uitgenodigd om de bewijzen voor te leggen. In sommige gevallen moeten we eerst een advies vragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. 

Bij een positief advies passen we je gegevens aan. Daarna krijg je een uitnodiging om je nieuwe elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

Contact en wachttijden