Contacteer stad Antwerpen

Vergunning voor straatartiest aanvragen

Wil je als straatartiest optreden in Antwerpen? Dan moet je je aanmelden. Lees wat er wel en niet mag als je wil optreden.


Acts op straat: welke acts zijn verboden?

 • acts met vuur
 • acts met wapens (bijvoorbeeld: jongleren met messen)
 • acts met dieren
 • acts die de openbare ruimte (kunnen) beschadigen of (kunnen) bevuilen (voorbeeld: zeepbelblazers)
 • acts in strijd met de openbare orde en de goede zeden
 • gebruik maken van geluidsinstallaties met elektronische versterking
 • producten verkopen
 • optreden met meer dan 10 straatartiesten
 • gebruik maken van slaginstrumenten op de Meir, Wapper, Handschoenmarkt, Hendrik Conscienceplein

Wanneer mag je optreden?

 • van maandag tot en met zaterdag: van 10 tot 22 uur
 • op zondag: van 11 tot 20 uur
 • maximaal 1 uur per dag op dezelfde locatie

Op welke plaatsen mag je niet optreden?

 • op de Meir, behalve binnen een straal van 25 meter van:
  • het standbeeld Van Dijck
  • het beeldhouwwerk De Hand
  • de Wapper
 • op de plaatsen bepaald door de burgemeester
 • op een horecaterras
 • op of binnen de 10 meter afstand van een horecaterras voor acts met muziek
 • op de vrije loopweg voor voetgangers van minimum 1,5 meter breedte, je mag de loopweg niet hinderen met obstakels
 • je mag het volgende niet hinderen:
  • de toegang tot gebouwen
  • de vrije doorgang van minimum 4 meter voor hulp- en controlediensten
  • de zichtbaarheid van verkeersborden
  • aanwijzingen van openbaar nut
  • de bereikbaarheid van straatdeksels voor toegang tot kleppen en netwerken van distributiemaatschappijen
  • de ventilatieroosters van elektriciteitsgeneratoren
  • verluchtingskokers die uitkomen op de openbare weg
 • op minder dan 50 m afstand van:
  • ziekenhuizen
  • rust- en verzorgingsinstellingen
  • stadhuis en districtshuizen
  • scholen tijdens de lesuren
  • religieuze gebouwen tijdens erediensten
  • vergunde evenementen
  • manifestaties, tenzij de organisator schriftelijk toestemming heeft gegeven, zoals bijvoorbeeld toegelaten muziek in winkelstraten
  • kermissen
  • openbare markten
  • folkloremarkten, tenzij de organisator schriftelijke toestemming heeft gegeven
  • een andere straatartiest

De volledige voorwaarden vind je in de politiecodex.

Wat moet je in orde brengen als je wil optreden op straat?

 • Meld je op voorhand aan via het formulier. Dat is verplicht.
 • ​Vul het formulier volledig in voor jezelf of voor een groep artiesten.
 • Bij een groep geef je de identiteitsgegevens van alle groepsleden.
 • Via het formulier bevestig je dat je akkoord bent met de voorwaarden voor straatartiesten in de stad Antwerpen.
 • Je krijgt een bevestiging in je mailbox.
 • Die mail moet je altijd bij je hebben als je optreedt. Je moet ook geldige documenten bij hebben waaruit je identiteit en geldig verblijf blijkt.
 • Het bewijs is 1 jaar geldig.
 • Jonger dan 16 jaar? Laat het volmachtformulier invullen:
 • Volmachtformulier (PDF)Jonger dan 16 jaar? Dan moet je ook een schriftelijke toestemming van één van je ouders of je wettelijke voogd hebben. Laat het volmachtformulier invullen.

  Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

  Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.