Contacteer stad Antwerpen

Verhuis naar het buitenland melden

Verhuis je naar het buitenland? Dan moet je je adreswijziging doorgeven.


Voorwaarde

Je verhuist voor langer dan 3 maanden naar het buitenland.

Wanneer melden?

Ten vroegste 1 week en ten laatste 1 dag voor je vertrek

Al verhuisd?

Ben je al verhuisd naar het buitenland, maar heb je dit nog niet doorgegeven? Dan kan je dat nog altijd doen via het e-loket. Je wordt dan afgeschreven op de datum van je melding. Je verhuis wordt niet met terugwerkende kracht geregistreerd.

Hoe melden als Belg?

Je krijgt via mail een bewijs afschrijving buitenland (model 8). Met dit document kan je je in het buitenland aanbieden bij de Belgische ambassade of het consulaat. 
 

Je Belgische identiteitskaart blijft nog geldig tot de geldigheidsdatum die is vermeld op de identiteitskaart.

Hoelang duurt het?

Je krijgt het model 8 binnen de 5 werkdagen.

Hoe melden als niet-Belg?

Je krijgt via mail een attest van vertrek of bewijs van afvoering. 

Vertrek je definitief naar het buitenland?

Dan wordt je elektronische vreemdelingenkaart geannuleerd.

Vertrek je tijdelijk naar het buitenland?

Dan blijft je elektronische vreemdelingenkaart geldig.

Hoelang duurt het?

Het loket migratie behandelt je aanvraag en brengt je zo snel mogelijk op de hoogte.

Prijs

Deze dienst is gratis.