Contacteer stad Antwerpen

Advies over verhuren

Verhuur je een woning, of wil je dat doen? En heb je daarover vragen? Een adviseur van de stad geeft je advies.


Waarover kan je gratis advies krijgen?

Een woning die je verhuurt of wil verhuren.
Er zijn bijvoorbeeld problemen aan de woning, en je wil weten hoe je die oplost.

Wie kan advies aanvragen?

 • Je bent minstens 18 jaar oud.
 • Je bent eigenaar van een woning in Antwerpen.

Vraag een gratis conformiteitsattest aan

Is je woning vroeger ongeschikt of onbewoonbaar verklaard? Deed je werken om de problemen op te lossen? Vraag dan een conformiteitsattest aan. Dat attest bewijst dat je woning geschikt is om te verhuren.

Dit gratis attest bewijst dat je huurwoning:

 • voldoende veilig en kwaliteitsvol is volgens de Vlaamse regelgeving (Vlaamse Codex Wonen)
 • geschikt is om te verhuren

 

Het is niet verplicht, tenzij:

 • je woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard is
 • voor huurwaarborgen bij OCMW-klanten

Je huurwoning of -kamer moet in orde zijn op het vlak van:

 • Veiligheid en gezondheid
  Je huurwoning en de gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten veilig zijn zonder:
  • problemen met de stabiliteit
  • gevaar op elektrocutie
  • gevaar op brand of risico's op CO-vergiftiging
    
 • Woonkwaliteit
  Je woning moet goed toegankelijk zijn met:
  • goede mogelijkheden om te verlichten en verluchten
  • een goed werkende gootsteen, toilet en bad/douche met koud en warm water 
    
 • Bezetting
  Er mogen in je woning een bepaald aantal mensen wonen. 
  Dat aantal ligt vast op basis van:
  • de totale netto-oppervlakte van de vloer
  • het aantal woonlokalen
    
 • Rookmelders 
  Is het huurcontract opgesteld na 1 januari 2013? 
  Dan moet je woning op elke verdieping een rookmelder hebben.
   
 • Dakisolatie
  Je dakisolatie moet in orde zijn. Dat bewijs je via een energieprestatiecertificaat (EPC-attest).
 • Een eigenaar.
 • Een vertegenwoordiger van de eigenaar of meerdere eigenaars (syndicus).
 • Een huurder. 

1.  Een grondplan
Teken zelf een grondplan van elke verdieping. 

 • Geef de indeling van elke verdieping weer.
 • Beschrijf de functies van alle lokalen (bijvoorbeeld badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken).
 • Duid de gemeenschappelijke delen aan (bijvoorbeeld zolder, kelder, traphal).

2.  Keuringsattesten
Verzamel alle keuringsattesten. Ze bewijzen dat de installaties in de woning veilig zijn. 
Je hebt attesten nodig als je huurwoning: 

 • niet geschikt verklaard is (alleen bij gebreken aan de installatie van de gas en/of elektriciteit)
 • niet geschikt en bewoonbaar verklaard is (altijd)

Keuringsattesten moeten:

 • minstens 10 jaar geldig zijn
 • dateren van na de ongeschikt- en/of onbewoonbaarverklaring
 • gekeurd zijn door een erkend keuringsmechanisme of gehabiliteerde installateur

 

Doe je aanvraag digitaal

 • Vul onderstaand formulier in en voeg de info en bestanden toe die we vragen.
 • Voeg ook een geldig EPC-attest van de woning bij je aanvraag.
  Een geldig EPC-attest:
  • bewijst hoe energiezuinig je woning is
  • is geregistreerd in de energieprestatiedatabank van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)
 • Je krijgt info via mail over de vooruitgang van je dossier.
   

Doe je aanvraag via het Woonkantoor

Heb je nood aan ondersteuning? Maak dan een afspraak bij het Woonkantoor.

Wij proberen zo snel mogelijk je aanvraag te verwerken. Daarbij volgen we deze stappen:

1. Een stadsmedewerker controleert of:

 • je huurwoning in orde is met de regels
 • het aantal kamers gewijzigd is tijdens de procedure tot ongeschikt- en/of onbewoonbaarheidsverklaring (die wijziging moet vergund zijn)

2.  Je krijgt een brief met de resultaten van de controle. 

3.  Binnen 60 dagen beslist de burgemeester of je een conformiteitsattest krijgt. 

Krijg je geen attest? Dan kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen bij de afdeling Premies en Woningkwaliteit van de Vlaamse overheid.

 

Dienst Bestuurlijke handhaving wonen
Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
vh.wonen@antwerpen.be