Standplaats aanvragen voor verkopen op of langs de openbare weg

Wil je een kraam of foodtruck uitbaten op of langs de openbare weg? Vraag dan een standplaats ambulante handel aan bij stad Antwerpen. Ook een rondrijdende handelaar heeft een toelating nodig. De prijs die je betaalt, hangt af van de gekozen locatie.


Soorten standplaatsen ambulante handel

Abonnement vaste standplaats binnenstad
Abonnement vaste standplaats elders
Inname losse standplaats
Abonnement standplaats bloemenverkoop Allerheiligen
Abonnement rondrijdende verkoop
Standplaats op privédomein
Standplaats voor niet-commerciële verkoop

Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vind je in het reglement ambulante handel.

Waar kan ik (niet) uitbaten?

Je kan niet voor elke locatie een aanvraag indienen. In de binnenstad legt het college van burgemeester en schepenen de locaties vast waar ambulante handel wordt toegelaten. Voor de locaties in de binnenstad kan je tijdelijk geen nieuwe aanvragen indienen. Op verschillende plaatsen, zoals in winkelcentra of rond grote voetbalstadions, geldt een leurverbod. In artikels 184 en 403 van de politiecodex vind je een overzicht van de locaties in heel stad Antwerpen waarvoor je geen aanvraag kan indienen.

 

Een toelating voor verkoop op rondtrekkende wijze is geldig voor het hele grondgebied van stad Antwerpen, met uitzondering van de door het politiereglement of college verboden zones. Bovendien mag een rondrijdende handelaar niet langer stilstaan dan de tijd nodig voor de verkoop van zijn product.

Behandeling aanvraag

  • Een volledige beschrijving van de aanvraagprocedure vind je in het reglement ambulante handel.
  • We nemen een aanvraag voor ambulante handel in behandeling zodra het dossier volledig is met alle vereiste documenten.
  • Een standplaats in de binnenstad of een toelating rondrijdende verkoop kan dan meestal binnen de maand afgeleverd worden.
  • Voor een zelfgekozen standplaats moeten nog adviezen aangevraagd worden en duurt het ongeveer 2 maanden voordat er een beslissing genomen wordt over de toelating.
  • Indien je elektriciteit aanvraagt (niet mogelijk op alle standplaatsen), verlengt dit de behandelperiode met 6 weken. Voor een losse standplaats kan je geen elektriciteit aanvragen.

Schenken van alcoholische dranken

Wie als ambulante handelaar ook sterke en/of gegiste dranken wil serveren, heeft naast een toelating voor een standplaats ook een drankvergunning reizende drankslijterij nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente waar je maatschappelijke zetel van je onderneming gevestigd is.

Abonnement

Wijzigen
Tijdelijk opschorten
Definitief opzeggen
Overdragen

Kostprijs

De dagprijs voor een abonnement varieert tussen 11 en 49 euro, afhankelijk van de locatie van de standplaats. Het bedrag wordt per kwartaal afgerekend.

In het retributiereglement worden 4 zones omschreven:

  • Zone A omvat de Via-Sinjoor-as (De Keyserlei, Groenplaats, Grote Markt, Handschoenmarkt, Jan Blomstraat, Leysstraat, Meir, Meirbrug, Operaplein, Schoenmarkt, Steenplein, Suikerrui, Teniersplaats) en Park Spoor Noord. Een standplaats in deze zone kost 55€.
  • Zone B omvat enkele bovenlokale pleinen (Gedempte Zuiderdokken, centrale winkel- en toeristische as exclusief Via Sinjoor), officieel beschermde groenzones, toplocaties voor ambulante handel (Eilandje, Theaterplein, Sint-Jansplein), bovenlokale horecakernen en het kernwinkelgebied Centrum Antwerpen. Een standplaats in deze zone kost 43€.
  • Zone C omvat andere bovenlokale straten en pleinen (De Coninckplein), groenzones, lokale horecakernen en kernwinkelgebieden. Een standplaats in deze zone kost 30€.
  • Alle overige straten en pleinen vallen in zone D. Een standplaats in deze zone kost 12€.

Voor de bloemenverkoop Allerheiligen en de verkoop op rondtrekkende wijze gelden specifieke tarieven. In het retributiereglement vind je alle prijzen.

Ontvang je de facturen liever digitaal? Meld je dan aan op deze website.

Wens je iets te melden of heb je vragen over je persoonlijk dossier? Stuur dan een e-mail naar ons nieuw mailadres: markten.foren@antwerpen.be.

Reglement ambulante handel (PDF)

Moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking.

Vraag een toegankelijke versie aan via info@antwerpen.be. Je ontvangt die binnen de 7 werkdagen.

Cookies op antwerpen.be

Antwerpen.be gebruikt cookies. Als je optionele cookies weigert, worden alleen cookies geplaatst die nodig zijn voor de werking van de site. Bepaalde inhoud (zoals van YouTube) is alleen beschikbaar als je marketingcookies aanvaardt via ‘Alle cookies aanvaarden’ of ‘Voorkeuren instellen’. Je kan je cookievoorkeuren altijd aanpassen via ‘Cookies’ onderaan de website. Lees onze cookieverklaring als je er meer over wil weten.