Contacteer stad Antwerpen

Verlies of diefstal van persoonlijke documenten


Verlies of diefstal identiteitskaart, Kids-ID of reispas

Bel DOC STOP

Bel DOC STOP op 00800 2123 2123. Dit kan 24 uur per dag. Zij blokkeren en seinen je document internationaal. Je kan het dan niet meer gebruiken, zelfs niet als je het terugvindt. 

 

Bel je vanuit het buitenland of antwoordt DOC STOP niet? Bel dan +32 2 518 2123

Doe aangifte 

Verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart en Kids-ID: 

Diefstal of verlies reispas (paspoort)

 • Is je document gestolen? Dan moet je eerst aangifte doen bij de politie
  Pas nadien kan je een nieuw document aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren van regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie. 
  Neem mee naar het loket: het Proces Verbaal dat je van de politie kreeg.
 • Is je document verloren? Dan kan je aangifte doen aan het loket. Je kan meteen een nieuw document aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren in regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie.
 • Is het loket niet open? Dan kan je voor een aangifte terecht bij de politie. Hierna kan je een nieuw document aanvragen in regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie. Dit kan zonder afspraak. Neem mee naar het regioloket: Bewijs van aangifte (Bijlage 12) dat je van de politie kreeg.
 • Lees meer info en wat meenemen naar het loket.

Document in het buitenland verloren?

Ben je Belg en is jouw identiteitskaart, kids-ID of paspoort verloren of gestolen in het buitenland? Dan moet je daar naar de politie gaan om aangifte te doen van verlies of diefstal. 

Contacteer de Belgische ambassade of het consulaat in het buitenland om een voorlopig reisdocument te krijgen. 

Verlies of diefstal vreemdelingenkaart of verblijfsdocument

Bel DOC STOP

Bij een elektronische vreemdelingenkaart: bel DOC STOP. (kan niet voor een papieren verblijfsdocument).
Bel DOC STOP op 00800 2123 2123. Dit kan 24 uur per dag. Zij blokkeren en seinen je document internationaal. Je kan het dan niet meer gebruiken, zelfs niet als je het terugvindt. 

 

Bel je vanuit het buitenland of antwoordt DOC STOP niet? Bel dan +32 2 518 2123

Doe aangifte 

 • Doe aangifte. Dit kan enkel bij de politie.
 • Heb je een elektronische vreemdelingenkaart A of H of een papieren verblijfsdocument? Ga naar het loket migratie voor de aanvraag van een nieuw document. Je moet dan geen afspraak maken.
 • Heb je een elektronische vreemdelingenkaart B,C,D,E,E+,F,F+,K,L,M,EU of EU+ ? Dan kan je zonder afspraak een nieuw document aanvragen tijdens de openingsuren van regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie.
 • Breng mee: Bewijs van aangifte bijlage 12 dat je van de politie kreeg; en een recente pasfoto.

 

Verlies of diefstal voorlopig rijbewijs of rijbewijs

Belgisch rijbewijs

 • Is je document verloren of gestolen, dan kan je aangifte doen aan het loket. Je kan meteen een nieuw document aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren in regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie.
 • Is het loket niet open? Dan kan je voor een aangifte terecht bij de politie
  Hierna kan je een nieuw document aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren van regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie.
 • Kan je niet bij het loket of politie terecht voor een aangifte? Vraag dan online een nieuw document aan.
 • Lees meer info en wat meenemen naar het loket.

Het attest van verlies dat je ontvangt aan het loket of van de politie vervangt je rijbewijs niet! Je mag pas opnieuw een voertuig besturen als je jouw nieuw rijbewijs hebt afgehaald.

Belgisch rijbewijs in het buitenland verloren?

Is je Belgisch rijbewijs in het buitenland gestolen of verloren? Doe daar aangifte bij de politie. 

 • Pas nadien kan je een nieuw document aanvragen aan het loket. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren in regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie. Neem mee naar het loket: Het aangifteformulier dat je ontving van de politie in het buitenland.
 • Is het loket niet open? Dan kan je alvast voor een aangifte terecht bij de politie.
  Nadien kan je een nieuw document aanvragen. Dit kan zonder afspraak tijdens de openingsuren in regioloket Deurne, Merksem, Wilrijk of Harmonie.

Niet-Belgisch nationaal Europees rijbewijs

 • Doe aangifte bij de politie. Je krijgt een attest van verlies. Dit attest vervangt je rijbewijs niet! Je moet een rijbewijs hebben om een voertuig te besturen.
 • Vraag nadien de omwisseling naar een Belgisch rijbewijs online aan.
 • Lees meer info.
   

Niet-Europees rijbewijs

Contacteer het consulaat of de ambassade van het land waar je het rijbewijs kreeg. Zij zullen aangeven of aangifte bij de politie nodig is. Een omwisseling naar een Belgisch rijbewijs is niet meer mogelijk.