Contacteer stad Antwerpen

Voorlopig rijbewijs aanvragen en afhalen


Soorten voorlopig rijbewijs

Met een voorlopig rijbewijs kan je alleen rijden in België. Meer info op:

Voorwaarden om een voorlopig rijbewijs te krijgen

 • Je bent geslaagd voor je theoretisch rijexamen.

Voor rijbewijs A1, A2, A, B en B+E:

 • Je bent lichamelijk en geestelijk geschikt om te rijden.

Voor rijbewijs C en D: Je hebt een attest rijgeschiktheid van de arbeidsgeneesheer. Lees meer over geneeskundige geschiktheid.

Aanvragen voorlopig rijbewijs voor cat. B

 • Vraag je voorlopig rijbewijs zelf aan. Een andere persoon kan het niet voor je doen.
 • Bij aanvraag voorlopig rijbewijs met begeleider(s): de begeleider(s) moet(en) zich vooraf eerst registreren in het systeem.
 • Vraag je voorlopig rijbewijs online aan. Dat is het snelst.

Lukt het niet?

 • Lukt jouw online aanvraag niet? Maak dan een afspraak bij een loket naar keuze (blauwe knop hieronder).
 • Lukt het voor de begeleider(s) niet om zich vooraf te registreren? Ze krijgen de boodschap 'Ga naar uw gemeentebestuur'. Jij moet dan een afspraak maken bij een loket. Je moet samen met de begeleider(s) naar het loket gaan.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Aanvragen voorlopig rijbewijs cat. A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE

Breng mee naar het loket:

 • Je identiteitskaart of vreemdelingenkaart. 
  Is die verloren? Neem een attest van verlies van de politie mee. Voor een identiteitskaart kunnen wij het attest van verlies ook aan het stadsloket opmaken. Meer info over verlies of diefstal van persoonlijke documenten.
 • Een pasfoto als je niet meer lijkt op de foto op je identiteitskaart
 • Het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum nadat je slaagde voor je theoretisch examen.

Voor alle modellen met begeleider

Vul het aanvraagformulier in vóór je naar je afspraak in het stadsloket gaat. Dit geldt niet voor motorfietsen.

 • De begeleider vult zijn of haar gegevens in op het formulier.
 • De begeleider verklaart ook de laatste 3 jaar geen verbod te hebben gekregen om te rijden.
 • De begeleider zet een handtekening naast zijn of haar gegevens.
 • Jij ondertekent de rest van het formulier.
 • Breng een kopie mee van de identiteitskaart van de begeleider(s).

Als begeleider moet je mogelijk een vorming volgen. Je vindt info op de website van Vlaanderen Vormingsmoment voor begeleiders | Vlaanderen.be

 

Extra voor model 12

Een getuigschrift van je rijschool dat je minstens 6 uur praktijklessen hebt gevolgd nadat je voorlopig rijbewijs was vervallen.

Extra voor model 18

Een bekwaamheidsattest van je rijschool.
 

Om van begeleider te veranderen of van model rijbewijs te wisselen

Een aanvraagformulier voorlopig rijbewijs B, model 12, 18, 36. Dat vind je bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, formulier N02. 

 

Controle

 • Vraag je je voorlopig rijbewijs online aan? Dan controleren we je identiteit als je het voorlopig rijbewijs komt afhalen. Lijk je niet meer op de foto op je identiteitskaart? Dan krijg je geen rijbewijs. Je moet een nieuwe aanvraag doen. Jij betaalt de kosten. Zorg dus dat je een pasfoto kiest waar je nog op lijkt.
 • Vraag je je voorlopig rijbewijs aan bij een loket? Dan controleren we je pasfoto als je het voorlopig rijbewijs komt aanvragen.

Afhalen voorlopig rijbewijs

 • Deed je de aanvraag online? Dan kreeg je van ons een mail met informatie over hoe je je rijbewijs kan afhalen.
 • Deed je de aanvraag aan het loket? Je kreeg daar de juiste informatie over hoe je het rijbewijs kan afhalen. Haal het af bij het loket waar je de aanvraag deed.
 • Opgelet: haal je voorlopig rijbewijs af binnen de 3 maanden. Daarna wordt het vernietigd, volgens de regels van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Als je het niet tijdig afhaalt, dan zal je toch moeten betalen. Je krijgt een factuur.
 • Haal het rijbewijs zelf af, of laat het door iemand anders afhalen. Geef die persoon een volmacht mee en een kopie van je identiteitskaart. Let op: dit kan niet als je de aanvraag online deed.
 • Ben je minderjarig? Dan kunnen je ouders je voorlopig rijbewijs ophalen. Jij moet daar geen toestemming voor geven.

Volmacht om je voorlopig rijbewijs door iemand anders te laten ophalen:

Prijs

Bekijk de prijzen voor persoonlijke documenten en attesten
Je kan betalen met bankkaart of een app.


 

Verloren of gestolen voorlopig rijbewijs

Is je voorlopig rijbewijs verloren of gestolen? Lees wat je moet doen bij Verlies of diefstal van persoonlijke documenten

Omwisselen voorlopig rijbewijs

Je kan een voorlopig rijbewijs nooit verlengen. Je kan het alleen omwisselen naar een ander model. 

Voorwaarden
 • Je voorlopig rijbewijs is nog geldig.
 • Je hebt maximaal 3 jaar geleden je theoretisch rijexamen gehaald.

Deze voorlopige rijbewijzen kan je 1 keer omwisselen:

 • Van model 18 naar model 36. Je moet dan met een begeleider rijden.
 • Van model 36 naar model 18. Je moet dan 20 uur praktische rijles volgen bij een erkende rijschool.
Zo wissel je een voorlopig rijbewijs om
Vervalt je model 36 of 18 bijna?

Je kan dit omwisselen.

Controle

 • Vraag je je voorlopig rijbewijs online aan? Dan controleren we je identiteit als je het voorlopig rijbewijs komt afhalen. Lijk je niet meer op de foto op je identiteitskaart? Dan krijg je geen rijbewijs. Je moet een nieuwe aanvraag doen. Jij betaalt de kosten. Zorg dus dat je een pasfoto kiest waar je nog op lijkt.
 • Vraag je je voorlopig rijbewijs aan bij een loket? Dan controleren we je pasfoto als je het voorlopig rijbewijs komt aanvragen.
 • Doe je de online aanvraag minder dan 10 dagen voor de vervaldatum? Dan gebeurt de omwisseling mogelijk niet op tijd. Je maakt dan beter zo snel mogelijk een afspraak aan het loket.

Vervallen voorlopig rijbewijs

Is je voorlopig rijbewijs B model 18 of 36 vervallen?

Dan kan je dat niet verlengen of omwisselen naar het andere model (dus 36 of 18). 

Je hebt nog wel 3 mogelijkheden: 

Doe een praktisch rijexamen
 • Volg minstens 6 uur praktische rijles bij een erkende rijschool.
 • Haal op het stadsloket een stage-attest af. Dat attest bewijst dat je een voorlopig rijbewijs hebt gehad.
 • Leg het praktisch rijexamen af met een instructeur van een erkende rijschool.
Oefen extra met voorlopig rijbewijs model 12
 • Volg minstens 6 uur praktische rijles bij een erkende rijschool.
 • Lever je voorlopige rijbewijs model 18 of model 36 in bij een loket. Vraag meteen een voorlopig rijbewijs model 12 aan.
 • Oefen nog maximaal 12 maanden met een begeleider. 
 • Leg het praktisch examen af met je eigen auto en eigen begeleider. 
 • Je begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs B. Het Europees rijbewijs moet hier geregistreerd zijn.
Start na 3 jaar met een nieuwe rijopleiding
 • Wacht 3 jaar nadat je voorlopige rijbewijs model 18 of 36 is vervallen.
 • Doe opnieuw theoretisch rijexamen.
 • Vraag een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan.

Is je voorlopig rijbewijs model 3 vervallen? 

Je kan het niet verlengen of omwisselen.

Je hebt nog 2 mogelijkheden:

Doe een praktisch rijexamen
 • Volgt minstens 6 uren rijles in een erkende rijschool.
 • Leg met de rijschool het praktische rijexamen af.
Start na 3 jaar met een nieuwe rijopleiding
 • Wacht 3 jaar nadat je voorlopig rijbewijs model 3 is vervallen.
 • Doe opnieuw theoretisch rijexamen.
 • Vraag een nieuw voorlopig rijbewijs model 3 aan. 

Ook interessant