Contacteer stad Antwerpen

Werfsignalisatie en aanvraag toelating bij tijdelijke inname straat, fiets- of voetpad

Neemt je werf tijdelijk de straat, het voetpad of het fietspad in? Dan moet je werfsignalisatie plaatsen voor voetgangers, fietsers en/of automobilisten. Je moet hiervoor ook een signalisatievergunning aanvragen bij stad Antwerpen.

Aanvraag

Online aanvraag plaatsing werfsignalisatie

 • Kies voor ‘een project waarvoor een signalisatieverguning nodig is’ (rechtse keuze) en vervolledig je aanvraag.
 • De aanvraag is enkel betalend voor bouwwerken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie. Dit wordt niet door de stad geplaatst.

Verplichte documenten:

Bekijk een overzicht van de verplichte documenten

Aanvraagtermijn

Je moet de aanvraag minstens 20 werkdagen voor de start van de werken indienen. 

Wijzigen de werken en/of de genomen verkeersmaatregelen en/of de ingenomen ruimte van het openbare domein? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen en ben je opnieuw gebonden aan een doorlooptijd van 20 werkdagen.

Vergunningsproces

De dienst Tijdelijke Signalisatie controleert binnen de 5 werkdagen of jouw dossier ontvankelijk is. Ze vragen de nodige adviezen op, doen een uitgebreide conflictdetectie en koppelen ze naar jou terug. Hierbij is het belangrijk dat je snel reageert bij eventuele communicatie. 


Speciale zaken om rekening mee te houden:

 • Voeg maximaal 10 fasen toe in één dossier. Bestaat het werk uit meer dan 10 fasen, doe dan een nieuwe aanvraag. Refereer hierbij zeker aan de eerste aanvraag.
 • Een parkeerverbod dient niet apart aangevraagd te worden via de tool, deze wordt automatisch mee vergund in je werfsignalisatiedossier.
 • Een herplanning vraag je minimum 6 werkdagen voor de einddatum van je lopende dossier aan via de software van de stad Antwerpen.
 • Een herplanning kan enkel voor de verschuiving van vergunde fases in de tijd.
 • Bij een herplanning van een reeds afgelopen dossier kan de einddatum van het originele dossier niet meer dan een maand in het verleden liggen.
 • Voor aanpassingen van een inname moet je een nieuw dossier indienen.
 • Een ingediend dossier kan niet meer door de aanvrager aangepast worden.

Prijs werfsignalisatie

De aanvraag is enkel betalend voor bouwwerken. 
De prijs wordt berekend op basis van het retributiereglement en betaal je per kwartaal. Hierbij wordt gekeken naar de grootte en de duur van de inname:

Uitgedrukt in euro/m²/dag< 6 maanden< 1 jaar> 1 jaar
< 50m²
Gratis
0,40 euro / m² /dag
0,50 euro / m² /dag
50m² t.e.m. 300m²
0,50 euro / m² /dag
0,50 euro / m² /dag
0,55 euro / m² /dag
> 300m²
0,55 euro / m² /dag
0,55 euro / m² /dag
0,60 euro / m² /dag

Richtlijnen en wetgeving werfsignalisatie

 • Kijk voor inspiratie en richtlijnen voor je werfsignalisatiedossier in het draaiboek werven.
 • De geplaatste verkeerssignalisatie moet conform de bepalingen zijn voorzien in:
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975: Wegcode
  • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976: Plaatsingsvoorwaarden verkeersborden
  • Ministerieel Besluit van 7 mei 1999: Signalieren van werken
  • Standaardbestek 250, actueel geldende versie (voor het uitvoeren van wegenwerken).
  • Politiecodex van stad Antwerpen.
  • Code voor infrastructuur-en nutswerken langs stadswegen.
  • Kijk in het draaiboek werven voor een volledig overzicht van alle verkeersmaatregelen rond werven en verschillende typeoplossingen.
 • Rode assen zijn prioritaire assen die functioneren als ontsluitingswegen voor gemotoriseerd verkeer in de stad. Innames op deze assen worden aan strikte voorwaarden onderworpen. Bekijk de rode assen op de kaart hieronder:

Contact

Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met de desbetreffende cluster op basis van de postcode waar jouw werf gelegen is. 
De clusters zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 13 uur.