Contacteer stad Antwerpen

Wettelijk samenwonen registreren

Wil je wettelijk samenwonen? Dan moet je een verklaring van wettelijke samenwoning bezorgen aan de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand controleert de voorwaarden en registreert de verklaring in het bevolkingsregister.


Wie kan wettelijk samenwonen?

Je kan samenwonen met:

 • een partner
 • een familielid 
 • een vriend of vriendin 

Het zorgt ervoor dat je gezamenlijke woning en bezittingen beter beschermd zijn. Je hebt ook een aantal plichten. Lees meer over de rechten en plichten van wettelijk samenwonen op notaris.be.

Voorwaarden wettelijk samenwonen

 • Jij en je partner zijn minstens 18 jaar. 
 • Jij en je partner zijn juridisch bekwaam.
 • Jij en je partner zijn niet getrouwd met iemand anders, of wonen niet wettelijk samen met iemand anders.

Wettelijk samenwonen registreren: wat heb je nodig?

 • een verklaring van wettelijke samenwoning, door jou en je partner ondertekend (zie verder)
 • van beide partners: identiteitskaart, nationaal paspoort of Europese identiteitskaart voor niet-ingeschreven vreemdelingen
 • als je niet ingeschreven bent in België of als je burgerlijke staat niet geregistreerd is in België: een bewijs dat je niet gehuwd bent  
 • (soms) een bewijs van echtscheiding of van overlijden als je getrouwd bent geweest
 • het samenlevingscontract van de notaris, als je dat hebt

Verklaring wettelijke samenwoning: wat moet er in staan?

 • de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van beide partners
 • de handtekening van beide partners
 • het gemeenschappelijk adres
 • de verklaring dat jij en je partner wettelijk willen samenwonen
 • de verklaring dat jij en je partner de artikelen 1475 tot 1479 van het burgerlijk wetboek hebben gelezen

Kom samen naar een loket

Kom samen naar een regio- of stadsloket met jullie verklaring. Heb je geen verklaring bij, dan wordt die daar aangemaakt.

Er zijn 4 regioloketten. Ze hebben uitgebreidere openingsuren dan de 6 stadsloketten. Wil je een afspraak maken? In een regioloket kan je meestal sneller terecht.

Prijs

Gratis