Contacteer stad Antwerpen

Zoekjaar na studies aanvragen

Studenten kunnen na hun studies een zoekjaar aanvragen. Dit is enkel voor niet-EU en niet-EER studenten. Een zoekjaar is een tijdelijke verblijfsvergunning voor 1 jaar.


Voorwaarden

 • Je bent een niet-EU/EER-student.
 • Je wil na je afstuderen werk zoeken of een onderneming oprichten in België. 

Dan kan je een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen. Met dit zoekjaar krijg je dan 1 jaar de tijd.

Niet EU/EER-studenten die in België studeren

Je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Je studeerde in België.
 • Je hebt een geldige verblijfskaart (A-kaart).
 • Je hebt het verblijfsstatuut 'student'.
 • Je behaalde in het afgelopen academiejaar een graduaats-, bachelor- of masterdiploma of doctoraat aan een Belgische universiteit of hogeschool.

Niet EU/EER-studenten die in België verbleven

Je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Je verbleef in België met een mobiliteitsprogramma (bijvoorbeeld: Erasmus Mundus).
 • Je behaalde in het afgelopen academiejaar een Belgisch of buitenlands diploma.

Vraag een zoekjaar aan

Vul het formulier in, kies 'studies' en kies dan ‘zoekjaar na studies’.

Voeg deze documenten toe bij je aanvraag:

 • Geldig nationaal paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto).
 • Geldige verblijfskaart.
 • Bewijs van een geldige ziektekostenverzekering: attest van een Belgisch ziekenfonds.
 • 1 van deze bewijzen dat je voldoende bestaansmiddelen hebt:
  • een geblokkeerde rekening (contacteer hiervoor je universiteit of hogeschool);
  • een bijlage 32;
  • genoeg eigen inkomsten (bijvoorbeeld: een arbeidscontract).
 • Behaald diploma of bewijs dat je onderzoek voltooid is.

Als je in juni afstudeert, dan mag je ten laatste tot 30 september nog een studentenjob doen. Daarna word je een gewone werknemer en betaal je belastingen en een bijdrage sociale zekerheid.

Wat gebeurt er na je aanvraag

1.Beslissing dienst Vreemdelingenzaken

Als je de aanvraag tijdig en volledig indient, krijg je een bijlage 15. De dienst vreemdelingenzaken beoordeelt je dossier en neemt een beslissing.

2.Verblijfsvergunning

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je een verblijfsvergunning. Die is 1 jaar geldig. Met deze verblijfsvergunning mag je onbeperkt werken in België om je verblijf te bekostigen tijdens je zoektocht.

Werk gevonden binnen het jaar

Dan vraag je het verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aan. Daarmee kan je legaal in België blijven wonen en werken.

Hoe verblijfsstatuut 'arbeidsmigrant' aanvragen?

Zoekjaar verlengen

Je kan deze verblijfsvergunning niet verlengen.

Meer info

Contact

Loket migratie

Loket migratie